דף הבית | מידע | הילולות החודש | תפילות ובקשות
שידורים חיים | פרסום באתר | צור קשר
חברי MyTzadik הרשמה חינם!
שלח

ר' שלום [משתא] שבזי

תאריך הילולה: לא ידוע מקום קבורה: תימן
דרכי גישה

בעיר תעז שבדרום - במורד ההר

---

אביו: ר' יוסף משתא.
בניו: ר' יהודה ור' שמעון.
בתו: שמעה.
אחיו: ר' דוד.
סבא: ר' ישראל (מצד אביו).

בשנת ה'שע"ט נולד בעיר אלצעיד (תימן) ר' שלום [שלם] - גדול משוררי תימן אשר כונה "משורר הגאולה". שם משפחתו המקורי 'משתא' [ע"ש הכלי המקראי משארת שבאמצעותו ניצל אחד מאבותיו מהמרת דתו וממוות] אולם לאחר פטירת אביו עברה משפחתו לעיר שבז (תימן) ושינתה את שמה ל'שבזי'.
בילדותו למד תורה מפי אביו ובגיל צעיר החל לכתוב חידושי תורה. בזמן קצר למד את כל התנ"ך, משנה, תלמוד בבלי וירושלמי, ספרא, ספרי, פסקי הרי"ף והרמב"ם, ספר הזוהר ותיקונים ובגיל 26 סיים לכתוב את ספרו "חמדת ימים".
לפרנסת המשפחה עסק באריגת טליתות. כל ימיו חי חיי עוני ומחסור ונתן ביטוי למצוקתו ברבים מפיוטיו. נדד ברחבי תימן ובמהלך נסיעותיו נפגש עם חכמי דורו היהודים, עם משוררים ומלומדים ועם שליטים ערביים. בעיר צנעא למד תורה בישיבת חכמיה והקדיש לה את השיר "אקוה חסדך שוכן מעונים".
עבר להתגורר בעיר תעז והקים בה בית מדרש ומקווה.
כתב אלפי שירים ופיוטים על דרך הסוד והקבלה בעברית בערבית וחלקם בשתי השפות יחד, ביניהם: "אדון הכל", "אהבת הדסה", "איילת חן", "אם ננעלו דלתי נדיבים". בשיריו ניכרת ידיעה בתלמוד, פוסקים, קבלה ופילוסופיה. כתב אזהרה לשר את שיריו 'לבל יחשוב שהם חס-ושלום דברי חשק של חול כי אם דרך משל וחידה כעין שיר השירים וכולם בנויים על דרך הסוד והחושב דברי חול חס-ושלום נאמר עליו - ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה'.
למד אסטרונומיה, אסטרולוגיה, רפואה ושלט היטב בערבית ובספרות האסלאם.
בנו ר' יהודה נפטר בחייו ואת בתו (שמעה) רצה המושל המוסלמי לשאת לאישה, כאשר באו לקחתה ר' שלום ליוה אותה כל הדרך באמירת קינה ובפתח ביתו של המושל נפטרה ונקברה בהר הסמוך לעיר אלעדין.
בקשריו עם אנשי השלטון פעל להגנת עמו ולביטול גזרות, הציל חולים אנושים אשר אפסה כל תקווה לחייהם, סייע בתפילותיו לבחורים שחיפשו את זיווגם ולעקרות שלא נפקדו שנים רבות ועקב יחסו האוהב לכל יהודי כונה בפי יהודי תימן 'אבא שלום שבזי'.
עם היוודע לו על הגלות שגזר מושל צנעא על יהודי מרכז תימן למדבר מוזע בשנת ה'תל"ט במהלכה נספו כשני שליש מן הגולים ברעב, בצמא, בחוליים ובמגפות קונן ר' שלום על שבר בת עמו ב - 3 קינות שכתב: אחת בעברית - "מהמון קמי שחתי", ושתיים בערבית - "וצלנא האתף אלאלחאן" ו"אב שמעון יקול יא מרסלי" קידם את פני הגולים במזון ושלח מכתבים אל יהודי הקהילות היושבים בדרך מסעם לצאת לקראת אחיהם הגולים ולסייע להם.
בערב שבת השתמש בשם קדוש על פי הקבלה על מנת לבצע קפיצת הדרך לארץ ישראל ובמוצאי שבת שב לתימן.
ביום שישי שנת ה'ת"ע השיב את נשמתו ליוצרה.
בדרום מרכז העיר תל אביב הוקמה ע"י עולים מתימן שכונת שבזי על שמו.
מספריו:
• חמדת ימים: פירוש קבלי-מדרשי על התורה.
• כתב אלזיג: על אסטרונומיה.
• ספר החול: בעניין גורלות.


© YETEV 4 LTD. Terms of Use בניית אתרים - שיפטמדיה
צדיקים, קברי צדיקים בעולם, תמונות, סגולות, תפילות, שידורים חיים, סיפורים נדירים, נשים צדקניות, מידע, ברכות, קברים, הילולה, אדמו"ר, מקובל, חכמים, רבנים, רבי, רבניות, תנאים, אמוראים, נביאים, פיוט, ניגון, טיול, ספרים, יהדות, עם ישראל, מקומות קדושים, הנצחה