דף הבית | מידע | הילולות החודש | תפילות ובקשות
שידורים חיים | פרסום באתר | צור קשר
חברי MyTzadik הרשמה חינם!
שלח

רבי אבדימי דמן חיפה

תאריך הילולה: לא ידוע מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה

חיפה: בית החיים הישן. בדרך יפו יש חניה בצד שמאל של הכביש, בכניסה לבית החיים נמצאת מערת האמורא רב אבדימי.
(בסמוך ציוני ר' יוסף אלטר האגר ור' ניסים יוסף אלנקוה).

---

אמורא שחי בארץ ישראל בתקופת דור שלישי לאמוראים.
אמר ר' אבדימי דמן חיפה ששה ניסים נעשו באותו היום לצדיקים האלה (חנניה מישאל ועזריה), כשהושלכו לכבשן האש:
1. צף הכבשן: שהיה משוקע בארץ, כדי שיראוהו כל העולם איך נעשה בו הנס.
2. ונפרץ הכבשן: שדרכו להיות בנוי עגול ואטום סביב ובאותה שעה שעלה נפלו קצת כתליו, כדי שיוכלו כולם לראות מה נעשה בתוכו לצדיקים האלה.
3. ונשרפו ד' מלכיות: שרי וחיילי כל המלכיות הסרות למשמעת נבוכדנצר שהתכנסו לשם וסייעו להשליך את הצדיקים לתוך האור.
4. ונעשה נבוכדנצר אימוס שירוף: חציו שרוף.
5. והפילה הרוח את הצלם: לארץ הפוך על פניו, הגם כי העמידו על איתנו שלא ייפול לעולם.
6. והחיה יחזקאל המתים בבקעת דורא: העצמות היבשות.


© YETEV 4 LTD. Terms of Use בניית אתרים - שיפטמדיה
צדיקים, קברי צדיקים בעולם, תמונות, סגולות, תפילות, שידורים חיים, סיפורים נדירים, נשים צדקניות, מידע, ברכות, קברים, הילולה, אדמו"ר, מקובל, חכמים, רבנים, רבי, רבניות, תנאים, אמוראים, נביאים, פיוט, ניגון, טיול, ספרים, יהדות, עם ישראל, מקומות קדושים, הנצחה