דף הבית | מידע | הילולות החודש | תפילות ובקשות
שידורים חיים | פרסום באתר | צור קשר
חברי MyTzadik הרשמה חינם!
שלח

רבי משה קורדובירו - הרמ''ק

תאריך הילולה: כ''ג תמוז מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה

צפת: בית החיים העתיק.
מרחוב האר"י יש לרדת במדרגות ולהמשיך ישר לכיוון ציון האר"י לידו נמצא הציון.
(בסמוך הציונים של: ר' אברהם גלנטי, ר' אברהם דוב מאוורוטש, ר' אלעזר אזכרי, ר' אלעזר רוקח,  ר' אריה יהודה לייב סגל, ר' אריה לייב בעל הייסורים, רדב"ז, ר' דוד שלמה אייבשיץ, האר"י, הושע הנביא, הינוקא, הרידב"ז, ר' חיים מצ'רנוביץ, חיים אורי פייביש, חנה ושבעת בניה, ר' יהושע בן חנניה, ר' יוסף קארו, ר' יעקב בירב, ר' יצחק מטולטשין, ר' ישראל אריה לייב, ר' משה אלשיך, ר' משה חאגיז, ר' עמרם חסידא ור' שלמה אלקבץ).

---

אביו: ר' יעקב.
בנו: ר' גדליה.
מוריו: ר' יוסף קארו, ר' יעקב בירב ור' שלמה הלוי אלקבץ [גיסו].
מתלמידיו: ר' אליהו די ווידאש (בעל "ראשית חכמה"), ר' אברהם גלאנטי (בעל "ירח יקר"), ר' חיים ויטאל, ר' שלמה סאגיס.

נולד בשנת ה'רפ"ב בצפת (ישראל) ומכונה 'קורדובירו' על שם עיר המוצא של משפחתו – קרודובה (ספרד).
על אף העוני והדוחק הכלכלי שסבל בנעוריו שקד על לימוד התלמוד הבבלי, פוסקים ופילוסופיה.
נשא לאישה את בתו של ר' משה הלוי אלקבץ [אביו של בעל הפיוט "לכה דודי"], בגיל 20 החל ללמוד עם ר' שלמה אלקבץ את תורת הנסתר ופעמים רבות יצא עמו לקברי צדיקים באזור ובדרכם שיננו והתעמקו בסודות התורה שלמדו. אחר חצות לילה נהג להתבודד ולהתאמץ בלימוד ספר 'הזוהר' היות והפריעו לו ללמוד וכאשר ההפרעות התגברו הזכיר שמות קודש והתפלל שהמפריעים יסולקו מעליו.
נסמך לדיינות ע"י מורו (ר' יעקב בירב) ובגיל 26 סיים לכתוב את ספרו הראשון "פרדס רמונים". זכה לגילוי אליהו, כונה 'האשל הגדול' וכל המקובלים בדורו החשיבו את דבריו בענייני קבלה כמוסמכים ביותר. לדבריו מגיל 20 אפשר לעסוק בלימוד חכמת הנסתר וזו חובה המוטלת על כל אדם מישראל כפי כוחו על מנת שיוכל לעבוד את ה' עבודה נכונה כראוי וכיאות.
גילה לאחד מתלמידיו כי לאחר פטירתו זה שיראה את עמוד האור ההולך לפני מיטתו יהיה לרב ומנהיג במקומו. כאשר ר' יצחק לוריא אשכנזי [האר"י] הגיע לצפת למד עמו את תורת הסוד וכעבור חודשים ספורים ביום רביעי שנת ה'ש"ל השיב את נשמתו ליוצרה.
בעת הלוויה ר' יצחק לוריא אשכנזי אמר לנושאי מיטתו כי עמוד האור ההולך לפני מיטתו המשיך ונעצר במקום אחר ובו עליהם לכרות את הקבר ולא במקום בו נעצרו ופרסם כי לא היה בו חטא אלא הוא נפטר בעטיו של נחש.
לאחר פטירתו, גילה ר' חיים ויטאל כי הרוח של זכריה הנביא הייתה מגולגלת בו ור' מנחם עזריה [הרמ"ע מפאנו] שלח 1,000 זהובים לאלמנתו על מנת שתשאיל לו את כתב ידו "אור יקר" בכדי שיעתיקו ויביאו לדפוס
.
מספריו:
• אור יקר: פירוש על הזוהר
• אור נערב (ק)
• אילמה רבתי (ק)
• זבחי שלמים (ק)
• ספר גירושין (ק)
• עבודה תמה
• פלח הרימון
• פרדס רמונים (ק)
• שיעור קומה: מבוא לפירוש האידרות (ק)
• תומר דבורה: מוסר ויראת שמים (ק)
• תפילה למשה: סידור תפילה עם ביאור כוונות התפילה לפי חכמת הקבלה (ק1/ק2)


© YETEV 4 LTD. Terms of Use בניית אתרים - שיפטמדיה
צדיקים, קברי צדיקים בעולם, תמונות, סגולות, תפילות, שידורים חיים, סיפורים נדירים, נשים צדקניות, מידע, ברכות, קברים, הילולה, אדמו"ר, מקובל, חכמים, רבנים, רבי, רבניות, תנאים, אמוראים, נביאים, פיוט, ניגון, טיול, ספרים, יהדות, עם ישראל, מקומות קדושים, הנצחה