חברי MyTzadikהרשמה חינם!
fjrigjwwe9r3tbl_mysite_mytzadikAds:code
קיבלתם מענק...
אנחנו לא!
למה? כי אנחנו לא עומדים באף אחד מהקריטריונים!


במשך כל השנים אנו לא מקבלים תקציבים משום גורם ממשלתי ו/או סיוע מקרנות לשימור העבר היהודי
איננו מבקשים באתר תרומות מהגולשים

וגם בתקופה הנוכחית לא קיבלנו סיוע ממשלתי!
ובלית ברירה אנו פונים כעת אל כל אחד ואחת מכם ומבקשים את עזרתך


בהמשך הדף ניתן לקרוא מעט מתוך המקורות השונים על הזכות הניצחית בעולם הזה ובעולם הבא לתומכים ומתעסקים בנושא הצדיקים
בנוסף נתפלל עליך ועל יקירך בקברי צדיקים
למסייעים בסכום חד פעמי של 180 ש"ח גם נקדיש דף של אחד הצדיקים/צדקניות

  • אין הגבלה על מספר השמות שאפשר להעביר לנו
  • את/ה מחליט/ה את הסכום!
  • ניתן לשלם מכספי מעשר ולחלק עד 10 תשלומים שווים ללא ריבית
  • לאחר ביצוע תשלום כנדבת ליבך הדף יתחלף באופן אוטומטי לדף שליחת השמות לתפילה
  • נא לציין ליד כל שם על איזה עניין להתפלל
  • אנו ניצור קשר בדוא"ל על מנת לקבל את נוסח ההקדשה
  • ההוצאה מוכרת לצרכי מס
נא להקליק על הלינק לביצוע תשלום כנדבת לבך
[ניתן לחלק עד 10 תשלומים שווים ללא ריבית]
לינק לדף תשלום


נא להקליק על הלינק לביצוע תשלום חד פעמי בסך 180 ש"ח
[ניתן לחלק עד 3 תשלומים שווים ללא ריבית]
לינק לדף תשלום

זוהר (סוף פרשת בהעלותך): ובכל מקום רוצה הקב"ה בכבודן של צדיקים יותר מבכבודו.
רבי ישראל - הבעל שם טוב הקדוש: העוסק בשבחי הצדיקים כאילו עוסק במעשי מרכבה.

אדמו"ר רבי יעקב יצחק רבינוביץ' מפשיסחא – "היהודי הקדוש": אם מדברים מצדיקים עוקרים כל הסטרא אחרא.
זוהר (פרשת שמות): לולי תפילת הצדיקים לא היה קיום לבני האדם בזה העולם.
אדמו"ר האמצעי - רבי דובער שניאורי מליובאוויטש: הצדיק בהיותו בחיים נודע לו מחשבות אדם ותחבולותיו וכל שכן הנפש של הצדיק אחרי הסתלקותו.
רבי חיים חזקיהו מדיני (בעל "שדי חמד"): מצוה להשתטח על קברי הצדיקים להגן עלינו.
רבי מנחם מענדל טארים מרימנוב: אם מנדר אדם נרות עבור איזה נשמה, הנשמה הולכת אפילו לשאול תחתית לעשות לו טובה ומוציאו אפילו משאול תחתית.
מדרש במדבר רבה: הקב"ה מתעסק בשבחן של צדיקים לפרסמן בעולם.
רבי נתן שטרנהרץ - מוהרנ"ת (שיחות הר"ן): עיקר התעוררותו לעבודת השי"ת באמת היה ע"י סיפורי מעשיות מצדיקים.
רבינו בחיי (פרשת וישלח): אין ספק שהמשבח את הצדיקים תמיד אין זה כי אם מצד טבעו ומזגו הטוב.
"אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו", כלומר שאיש אל רעהו מדברים זה עם זה, מיראי ה' ומזכירין מעשיהם הטובים שעשו בחייהם, "ויקשב ה' וישמע ויכתב בספר זכרון לפניו ליראי ה'", כלומר שנזכרו יראי ה' לפני השי"ת, על ידי סיפורים ממעשיהם הטובים, נזכרים לפני השי"ת ויש להם עליה על ידי זה. "ולחושבי שמו", פירוש הם עצמם אותן איש אל רעהו המדברים מיראי ה' ממעשיהם הטובים וממנהגיהם ודרכיהם בעבודת ה' נקראים חושבי שמו, כי צדיקים הן הן המרכבה כדאיתא ואלו חושבי שמו נזכרים גם כן לפני השי"ת, בשביל זה שגרמו עליה לנשמת הצדיק.