הילולות הצדיקים לחודש - שבט
רבי יעקב קטינאמקום קבורה: אוקראינהתאריך הילולא: ט' שבט
רבי יהודה ליכטנשטייןמקום קבורה: רומניהתאריך הילולא: ט' שבט
רבי רחמים חי חויתה הכהןמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: י' שבט
רבי מאיר קצנלבוגן - המהר"ם מפדובהמקום קבורה: איטליהתאריך הילולא: י' שבט
הרבנית רבקה שניאורסאהן - אשת אדמו"ר המהר"שמקום קבורה: רוסיהתאריך הילולא: י' שבט
המקובל רבי שלום מזרחי שרעבי - הרש"שמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: י' שבט
אדמו"ר הריי"ץ - רבי יוסף יצחק שניאורסאהןמקום קבורה: ארצות הבריתתאריך הילולא: י' שבט
המגיד מסוקאל - רבי שלמה פלאם לוצקרמקום קבורה: אוקראינהתאריך הילולא: י' שבט
רבי יחיאל מיכל צבי הירש היילפריןמקום קבורה: אוקראינהתאריך הילולא: י' שבט
רבי יהודה נבוןמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: י''א שבט
רבי יצחק פראג אופלטקהמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: י''א שבט
רבי דוד נתן דייטשמקום קבורה: רומניהתאריך הילולא: י''א שבט
אדמו"ר רבי יעקב דוד ברוך קאליש מפלניצה-וורקא-ניו יורקמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: י''ב שבט
רבי שבתאי אטוןמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: י''ב שבט
רבי חיים כפוסימקום קבורה: מצריםתאריך הילולא: י''ב שבט
אדמו"ר רבי אברהם יעקב דרברימדיגר מגאלאץמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: י''ב שבט
אדמו"ר רבי מרדכי יפה מלכוביץמקום קבורה: בלארוסתאריך הילולא: י''ג שבט
הרבנית חיה ראדא יהודית מגורמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: י''ג שבט
הרבנית שטערנא שרה שניאורסאהן אשת אדמו"ר הרש"במקום קבורה: ארצות הבריתתאריך הילולא: י''ג שבט
רבי יום טוב נעטיל מטשעכיוומקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: י''ג שבט
ר' ישריך דב בער אדסר מקום קבורה: ישראל תאריך הילולה: י"ח חשוון
ר' ישריך דב בער אדסר מקום קבורה: ישראל תאריך הילולה: י"ח חשוון