בכל מקום בו מצויין - פב"פ: פלוני/ת (שם האדם עליו מתפללים) בן/ת פלונית (שם האמא)

תפילה לפני כניסת השבת
תפילה לבריאות, תפילה לחולה,
תפילה לנמצא בדיכאון ומבולבל
תפילה נגד עין הרע, תפילה לשמירה והצלה,
תפילה לשמירת עם ישראל
תפילה לאדם שלא יבוא לידי חטא
תפילה להמתקת הדינים
תפילה לאדם שיוצא מביתו, תפילה להצלחה בדרך,
תפילה לטסים
תפילה לפני הלימודתפילה להצלחה בלימוד,
תפילה להצלחה בתורה, תפילה לזכות לתורה ללא טירדה
תפילה לפרנסהתפילה לפרנסה טובה ופרשת המן
תפילה למציאת בן זוג, תפילה למציאת בת זוג
תפילה לחתן קודם שבע ברכות
תפילת האישה על בעלה
תפילה להיפקד בבנים
תפילה לאישה בימי הריונה, תפילה ליולדת המקשה לילד
תפילה לגידול בנים, תפילת בנים על אבות
תפילה בעבור רבו והוריו
תפילה לאדם שתתמיד בריאותו בימי זקנותו

תפילות על קברי הצדיקים

תפילה על קבר האלשיך הקדוש

תפילה על קבר הושע בן בארי

תפילה על קבר רבי חיים מטשרנוביץ

בקשה על קבר מרן רבי יוסף קארו

תפילה על קבר רחל אשת רבי עקיבא