חברי MyTzadikהרשמה חינם!

תפילה בציון רבי ישועה פראג'י פיתוסי זי"ע בצפת
בכ"ט סיון - התפללנו עליכם להצלחה, בריאות וכל הישועות ושלחנו לכם מייל
Prayer in the grave of Rabbi Yeshuah Fraji Fitusi in Zefat
On 29th Sivan - we pray for your success, health & all the salvations & we sent you an email