חברי MyTzadikהרשמה חינם!

תפילה בציון רשב"י - ר' שמעון בר יוחאי זי"ע במירון
בל"ג בעומר י"ח אייר - התפללנו עליכם להצלחה, בריאות וכל הישועות ושלחנו לכם מייל
Prayer in the grave of Rabbi Shimon Bar Yochai in Meron
On Lag BaOmer, 18th Iyar - we pray for your success, health & all the salvations & we sent you an email