חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן


התמונות מהתפילה שערכנו בציון התנא רבי אליעזר [אלעזר] בר יוסי הגלילי
זצוק"ל
בסמוך למושב דלתון
The photos from the prayer we held at the Tomb of The Tanna Rabbi Eliezer [Elazar] Ben Yosi Haglili near Dalton

יש לרענן את הדף מעת לעת - The page should be refreshed periodically