חברי MyTzadikהרשמה חינם!
fjrigjwwe9r3tbl_mysite_mytzadikAds:code

תפילה בציון אדמו"ר רבי משה גדליה גולדמן מזוועהיל זצוק"ל בירושלים
בב' טבת - התפללנו עליכם להצלחה, בריאות וכל הישועות ושלחנו לכם מייל
Prayer in the grave of Admor Moshe Gdalya Goldman from Zvhil in Jerusalem
On 2nd Tevet - we pray for your success, health & all the salvations & we sent you an email