חברי MyTzadikהרשמה חינם!
fjrigjwwe9r3tbl_mysite_mytzadikAds:code

תפילה בציון רבי יצחק לוריא אשכנזי-האר"י זי"ע בצפת
בה' אב - התפללנו עליכם להצלחה, בריאות וכל הישועות ושלחנו לכם מייל
Prayer in the grave of Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi – Ha'ari in Zefat
On 5th Av - we pray for your success, health & all the salvations & we sent you an email