חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן

יהודים יקרים, אנא אל תגלשו באתר בשבת ובחגי ישראל.


ארגון "יטב 4" מברך על כניסתך לאתר "MyTzadik". הגלישה באתר מהווה  אישור לכל התנאים הכתובים מטה, ומאשרת כי קראת והסכמת לכל התנאים.
תנאי השימוש נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחסים לגברים ונשים כאחד.
בכל מקום בתנאי השימוש בו נכתב "יטב 4 בע"מ" או "החברה" או "האתר" או "MyTzadik" ההתייחסות היא לבעלי החברה ולכל עובדי האתר לרבות המנהלים, העורכים, מפעילים, צלמים.
החברה מאפשרת לעצמה לשנות ו/או להוסיף ו/או לגרוע, על כל התנאים הכתובים מטה ללא כל צורך בהודעה מוקדמת, או בהתראה כל שהיא, בהתאם לשיקול דעת החברה ו/או מנהלי האתר.
קטין או כל אדם שאין סמכות לשפוט אותו בגין נזקים שעשה או שעלולים להיעשות בגללו, תעבור התביעה על האחראי עליו. כגון הוריו, אפוטרופוס, או כל מי שאחראי מבחינת החוק עליו. סעיף זה כולל הן נזקים שנעשו לאתר ו/או מפעיליו והן לכל נזק  שנגרם כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מפעולתו.
אתר "MyTzadik" מעניק את השירות לגולשים חינם. מנהלי האתר רשאים בכל רגע נתון להפסיק במתן השרות הנוכחי, או להפסיק חלק/ים ממנו ו/או להחליט על גביית תשלום ולגולש לא תהיה כל תביעה על כך.
המידע המסופק מובא בצורה חופשית ובחינם ולא נערך כל הסכם או חוזה בינך לבין הבעלים ו/או המשתמשים של אתר זה, בעלי השרתים שבהם מאוחסן האתר, בעלי החברה, טכנאים ו/או כל אדם אחר שקשור בכל דרך שהיא לפרויקט זה.
מנהלי אתר MyTzadik משתדלים לדייק בכל התכנים המובאים באתר. יתכנו שגיאות, אי דיוקים, או טעויות אנוש שנגרמו ללא כל כוונה. מנהלי האתר מתנצלים מראש וישתדלו לתקן זאת עם היוודע הדבר. החברה מסירה אחריות מעצמה ומכל העובדים והכותבים באתר, ולא יהיו אחראים לכל נזק הפיך או לא הפיך שיגרם כתוצאה מכך לרבות נזק לצד שלישי והאחריות בגין שימוש במידע ותוצאותיו מוטלת כולה על הקורא ועליו בלבד.
האתר יעודכן ויתווסף מידע חדש מעת לעת בהתאם להחלטת מנהלי האתר.
הנהלת האתר מאפשרת להציב פרסומות ומאמרי צרכנות בדפי האתר השונים.
הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן או לאופן הפרסום לרבות פרסומים בשידורים החיים והיא מסירה מעצמה מראש כל תביעה בגין נזקים ו/או לשון הרע ו/או פגיעה ו/או כל דבר אחר שנגרמו ו/או שעלולים להיגרם כתוצאה מפרסום זה לרבות לאתרים המפורסמים.
הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן הפרסום ו/או לאופן הצגתו. האחריות מוטלת במלואה על מזמיני הפרסום. הגולש באתר מסיר מראש כל תביעה בגין פרסומים אלו.
הפרסומות הכתובות המופיעות על גבי מסך השידורים החיים אינם מטעם הנהלת האתר ואינם באחריותה ואין להנהלת האתר ו/או מי מטעמה כל אחריות לגבי תוכנן ו/או אופן פרסומן, כמו כן השימוש בשירותי טכנולוגיה שונים להעברת שידורים חיים והפרסומים השונים המופיעים במהלך השידור אינם בגדר המלצה מכל סוג שהוא מטעם הנהלת האתר ו/או מי מטעמה.
הפרסומות באתר לא מהוות המלצה או חוות דעת לשימוש בתכנים. כל החלטה שתעשה בעקבות ו/או על סמך פרסומים אלו הם על אחריות הגולש בלבד לרבות גלישה באתרים אליהם קיים קישור, כמו כן יטב 4 בע"מ ו/או מנהלי האתר ו/או הבעלים ו/או המפעילים אינם אחראים לטיב המוצרים ו/או השירותים הניתנים ו/או איכותם ו/או טיב השירות המוענק בבתי העסק לרבות המוצרים הנמכרים באתר ולגולש לא תהיה כל תביעה בגין נזקים שנגרמו או שעלולים להיווצר מכך.
הנהלת האתר רשאית לבקש את פרטי הגולש בכל זמן, ללא כל התרעה מוקדמת. בכל מקום באתר בו מתבקש הגולש להזין את פרטיו, עליו להזין את פרטיו האמיתיים והמדויקים.
הנהלת האתר רשאית לעשות שימוש במידע הנאסף והנמסר אודות הגולשים, עם זאת המידע אינו נמסר לאדם ו/או ארגון ו/או כל גורם אחר מלבד לצרכי האתר. מסירת נתונים כוזבים יהוו עילה להנהלת האתר להגיש תביעה משפטית, גם אם לא נגרם כל נזק לאתר.
במידה ותביעה תימצא צודקת בבית משפט מוסמך כנגד החברה ו/או בעליה ו/או מנהלי האתר ו/או העובדים שיעור הפיצוי שישולם לא יעלה על סכום הרכישה שבוצעה במסגרת השירותים והמוצרים שהחברה משווקת באמצעות האתר. כמו כן תביעה תוגבל לתקופה של שישה חודשים מיום פרסומה, ו/או מיום בו הייתה האפשרות לתובע להגיש תביעה. כל הצדדים רואים בתקופה הנ"ל הסכם לתקופת התיישנות ככתוב בחוק סעיף 19 לחוק העונשין התשי"ח.
הנהלת האתר שומרת לעצמה זכות לשלוח מידע פרסומי באמצעות דואר אלקטרוני, או בכל אמצעי אחר לגולשי האתר.
שם האתר, המפות, המלל, התמונות, עיצוב האתר, מערכת ההפעלה הינם רכוש פרטי בבעלות יטב 4 בע"מ לפיכך אין להעתיק באופן מלא ו/או חלקי ו/או לעשות שימוש כלשהו בתכנים הנ"ל לצורך שאינו פרטי ובכל שימוש פרטי יש להזכיר את שם האתר "MyTzadik.com".
האתר מאפשר הכנסת נתונים ו/או שליחתם למערכת באפשרויות שונות, לרבות שליחה מחוץ לאתר ושלא באמצעותו כלל. השולח מצהיר מראש בעצם שליחתו כי המידע שנשלח הוא מהימן ונשלח ברצונו החופשי ועל אחריותו ומתיר לחברה להשתמש בו בהתאם לנדרש.
האתר מאפשר לגולשיו לשלוח מידע על האתר לחבר. הגולש מתחייב בעצם שליחת המודעה, כי כל הנתונים שהזין הם נכונים. כל תביעה שתהיה על משלוח מודעה כלשהיא תחול בלעדית על שולח המודעה. הגולש מודע כי הנהלת האתר מסירה כל אחריות בגין תביעה שכזו. כמו כן כל שימוש לרע שיעשה באמצעות מערכת האתר יהווה עילה לתביעה משפטית.
על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר, הנו בבתי המשפט המוסמכים בישראל, כמו כן יטב 4 בע"מ שומרת לעצמה את הזכות להחליט בכל הליך משפטי על מקום השיפוט בהתאם לשיקול דעתה.

חשוב: תנאי שימוש אלה הינם הסכם חוקי בינך ובין יטב 4 בע"מ. אם אינך מסכים לתנאים אלו, אל תשתמש בשירותי האתר ואל תגלוש בו. ע"י הגלישה באתר ו/או ביצוע רכישות באמצעות האתר הינך מצהיר כי קראת, הבנת והינך מסכים ומתחייב לכל תנאים אלו.