הילולות הצדיקים לחודש - כסלו
רבי רפאל אבן צורמקום קבורה: מרוקותאריך הילולא: ט''ו כסלו
רבי יוסף אנקונהמקום קבורה: איטליהתאריך הילולא: ט''ו כסלו
רבי שמחה בונם סופרמקום קבורה: סלובקיהתאריך הילולא: ט''ו כסלו
המקובל רבי חיים אריה ארלנגרמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: ט''ו כסלו
אדמו"ר רבי דוד טברסקי מסקווירהמקום קבורה: אוקראינהתאריך הילולא: ט''ו כסלו
אדמו"ר רבי שאול ידידיה אלעזר טאוב ממודז'יץמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: ט''ז כסלו
רבי נתן נטע אלבסקימקום קבורה: רוסיהתאריך הילולא: ט''ז כסלו
אדמו"ר רבי מנחם קאליש מאמשינובמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: ט''ז כסלו
רבי יוסף יוזל הורוביץ - הסבא מנובהרדוקמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: י''ז כסלו
רבי שלום תיתומקום קבורה: לובתאריך הילולא: י''ז כסלו
המקובל רבי יעקב לופסמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: י''ז כסלו
המקובל רבי יצחק קורייאט [השני]מקום קבורה: איטליהתאריך הילולא: י''ז כסלו
רבי מכלוף עידאןמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: י''ח כסלו
רבי מרדכי אלייסברגמקום קבורה: לטביהתאריך הילולא: י''ח כסלו
אדמו"ר רבי אליעזר זאב רוזנבוים מראחובמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: י''ח כסלו
רבי חיים צבי ארנרייךמקום קבורה: הונגריהתאריך הילולא: י''ח כסלו
רבי אברהם מימון בן הרמב"םמקום קבורה: מצריםתאריך הילולא: י''ח כסלו
המקובל יוסף יהודה חכיםמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: י''ח כסלו
רבי דוד בן שמעוןמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: י''ח כסלו
אדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסאהן מאוורוטשמקום קבורה: אוקראינהתאריך הילולא: י''ח כסלו
ר' ישריך דב בער אדסר מקום קבורה: ישראל תאריך הילולה: י"ח חשוון
ר' ישריך דב בער אדסר מקום קבורה: ישראל תאריך הילולה: י"ח חשוון