הילולות הצדיקים לחודש - שבט
המקובל רבי יעקב חיים ישראל רפאל אלפייהמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''ג שבט
אדמו"ר רבי מרדכי דוד השיל-טברסקי מטריסקמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''ג שבט
אדמו"ר רבי יהושע רוקח מבעלזאמקום קבורה: אוקראינהתאריך הילולא: כ''ג שבט
הרבנית מנוחה רחל סלוניםמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''ד שבט
רבי שאול הלוי מורטרהמקום קבורה: הולנדתאריך הילולא: כ''ד שבט
רבי איסר יהודה אונטרמןמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''ד שבט
הראשון לציון רבי יעקב קוראלמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''ה שבט
רבי יחיאל מיכל מגלויגאמקום קבורה: אוסטריהתאריך הילולא: כ''ה שבט
רבי מאיר פוזנרמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: כ''ה שבט
רבי ישראל ליפקין מסלנטמקום קבורה: רוסיהתאריך הילולא: כ''ה שבט
רבי דוד הלוי - הט"זמקום קבורה: אוקראינהתאריך הילולא: כ''ו שבט
רבי שאול בראךמקום קבורה: סלובקיהתאריך הילולא: כ''ו שבט
אדמו"ר רבי מרדכי יוסף אלעזר ליינר מראדזיןמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: כ''ו שבט
המקובל רבי יעקב מאיר שפילמאןמקום קבורה: רומניהתאריך הילולא: כ''ו שבט
אדמו"ר רבי נתן נטע דוב ליפשיץ מוויליפולימקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: כ''ו שבט
רבי משה קוניץמקום קבורה: הונגריהתאריך הילולא: כ''ז שבט
רבי משה מנחם נתןמקום קבורה: איטליהתאריך הילולא: כ''ז שבט
רבי אלכסנדר סענדר שורמקום קבורה: אוקראינהתאריך הילולא: כ''ז שבט
אדמו"ר רבי עמנואל וולטפרייד [הראשון] מפשעדבורזמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: כ''ז שבט
המקובל רבי בנימין חמווימקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''ח שבט
ר' ישריך דב בער אדסר מקום קבורה: ישראל תאריך הילולה: י"ח חשוון
ר' ישריך דב בער אדסר מקום קבורה: ישראל תאריך הילולה: י"ח חשוון