הילולות הצדיקים לחודש - סיון
אדמו"ר רבי ירחמיאל יהודה מאיר רבינוביץ' מפשיסחאמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: כ''ב סיון
אדמו"ר רבי חיים דוב הלפרין מוואסלוימקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''ב סיון
רבי יוסף טייטלבוים מניפולומיץמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: כ''ב סיון
רבי דוד פרנקל מירלשמקום קבורה: גרמניהתאריך הילולא: כ''ב סיון
רבי שלמה זלמן רםמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''ג סיון
רבי יצחק שטיינרמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: כ''ג סיון
רבי חיים משה אמריליומקום קבורה: יווןתאריך הילולא: כ''ג סיון
הרבנית מרים אביחציראמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''ג סיון
רבי יהודה אסאדמקום קבורה: סלובקיהתאריך הילולא: כ''ג סיון
המקובל רבי מסעוד הכהן אלחדאדמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''ד סיון
רבי אברהם הלוי מינץמקום קבורה: איטליהתאריך הילולא: כ''ד סיון
אדמו"ר רבי יעקב יצחק שפירא מבלנדובמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: כ''ד סיון
רבי ישראל חיים פרידמןמקום קבורה: אוקראינהתאריך הילולא: כ''ד סיון
אדמו"ר רבי אליהו לרמן מוויסקוט-קרושנוביץמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: כ''ה סיון
הרבנית פסיה לאה האגר מזבלטובמקום קבורה: אוקראינהתאריך הילולא: כ''ה סיון
התנא רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדולמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''ה סיון
התנא רבי שמעון בן גמליאל [הראשון]מקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''ה סיון
הראשון לציון המקובל רבי מרדכי אליהומקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''ה סיון
רבי חיים סופרמקום קבורה: הונגריהתאריך הילולא: כ''ה סיון
התנא רבי יוסי בן קיסמאמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''ו סיון
ר' ישריך דב בער אדסר מקום קבורה: ישראל תאריך הילולה: י"ח חשוון
ר' ישריך דב בער אדסר מקום קבורה: ישראל תאריך הילולה: י"ח חשוון