הילולות הצדיקים לחודש - שבט
אדמו"ר רבי נתן דוד רוזנבוים מזוטשקאמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''ח שבט
הראשון לציון רבי חיים נסים אבולעפיה – חנ"אמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''ח שבט
המקובל רבי נסים פרץמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''ח שבט
אדמו"ר רבי יוזפא פרידלנדר מליסקאמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''ח שבט
אדמו"ר רבי מרדכי גולדמן [השני] מזוועהילמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''ח שבט
רבי אפרים לנייאדומקום קבורה: סוריהתאריך הילולא: כ''ח שבט
המקובל רבי וידאל אנג'למקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''ח שבט
אדמו"ר רבי אהרן זליג טירר מדורוחוימקום קבורה: רומניהתאריך הילולא: כ''ט שבט
רבי חיים אריה כהנאמקום קבורה: רומניהתאריך הילולא: כ''ט שבט
רבי נתן צבי פינקל - הסבא מסלבודקהמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''ט שבט
אדמו"ר רבי חנניה יום טוב ליפא טייטלבוים מסיגטמקום קבורה: רומניהתאריך הילולא: כ''ט שבט
רבי משה חיים [שלמה] שמאשמקום קבורה: עיראקתאריך הילולא: כ''ט שבט
רבי אליהו מונטאלטומקום קבורה: הולנדתאריך הילולא: כ''ט שבט
אדמו"ר רבי חיים מאיר פינקלר-דנציגר מפינטשובמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: כ''ט שבט
המקובל רבי זבולון המבורגרמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''ט שבט
אדמו"ר רבי יצחק אייזיק רוזנבוים מקליבלנד-רעננהמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: ל' שבט
רבי שמואל אברהם אבא האגר מהורודנקהמקום קבורה: אוקראינהתאריך הילולא: ל' שבט
רבי מיכאל יששכר אנקאווהמקום קבורה: מרוקותאריך הילולא: ל' שבט
רבי ראובן הלוי הורוביץמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: ל' שבט
המקובל אליהו הלוי אשכנזי-אליה לויטהמקום קבורה: איטליהתאריך הילולא: ל' שבט
ר' ישריך דב בער אדסר מקום קבורה: ישראל תאריך הילולה: י"ח חשוון
ר' ישריך דב בער אדסר מקום קבורה: ישראל תאריך הילולה: י"ח חשוון