רבי חיים בלעיש
תאריך הילולא: כ' סיון מקום קבורה: ישראל
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
בנו: ר' חי שמואל.

נולד בשנת ה'תרכ"ד בטוניסיה.
בשנת ה'תרצ"ט החל לכהן כרב הראשי לקהילת היהודים בעיר טוניס אולם לא נטל שכר מכספי הקהילה והתפרנס ממסחר בתבואה.
ניכר במידותיו הטובות, בענוה ויראת שמים ונערץ גם על ידי ראשי השלטון. עסק יומם ולילה בלימוד התורה, בגמילות חסדים ותמך בחתנים וכלות ממשפחות עניות ובתלמידי הישיבה.
בשנת ה'תש"ז השיב את נשמתו ליוצרה ונטמן בבית החיים בטוניס.
בי"ב כסלו ה'תשפ"ב עצמותיו הועלו לישראל יחד עם זוגתו.

התמונה באדיבות הרב יוסף הלל שליט"א - מוזיאון "קהילות ישראל"
דוא"ל: hilel26@gmail.com
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik
לוד: בית החיים החדש.