המקובל רבי אריה לייב - המהרא"ל צינץ
תאריך הילולא: ג' אייר מקום קבורה: פולין
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
אביו: ר' משה אייבשיץ.
בנו: ר' אהרן.
מתלמידיו: אדמו"ר רבי יצחק מאיר אלתר מגור (בעל "חידושי הרי"ם"), ר' יעקב גזונדהייט.

נולד בשנת ה'תקכ"ח בעיירה פינטשוב (פולין).
בילדותו נתייתם מאביו וגדל בבית דודו ששם משפחתו היה 'צינץ'. בנעוריו נסע לפראג (צ'כיה) ובגיל 18 התפרסם כעילוי.
בשנת ה'תקנ"ד לערך עבר לפרשבורג [ברטיסלאבה] (סלובקיה), חזר לפולין ובשנת ה'תקנ"ה החל לכהן כרב ואב בית הדין בפלוצק (פולין). כונה ר' לייבוש חריף וכן "הגאון מפלאצק" ומכל העולם הופנו אליו שאלות הלכתיות.
במשך כשנתיים כיהן כאב"ד בצ'כנוב ובשנת ה'תקפ"ח לערך עבר להתגורר בפראגה [פרבר של וורשה] וכעבור שנים אחדות עבר לוורשה. לא הסכים לכהן כאב בית דין, ייסד ישיבה ותלמידים רבים נהרו אליה, למד קבלה, נהג להקל בפסקיו וזוגתו עסקה במסחר לפרנסתם.
השיא את בנותיו לר' אברהם שיסקס מבריסק, לר' אורי פיבל מרגלית ולר' מאיר צ'כנובר.
המונים הגיעו לבקש את עצתו ולהתברך מפיו וביום שני שנת ה'תקצ"ג זמן קצר טרם פטירתו הבטיח כי מי שישתדל להדפיס את ספריו יהיה לו למליץ אם יהיה לו זכות והשיב את נשמתו ליוצרה.
מס
פריו:
• אילת אהבים (ק1/ק2)
• ברכת השיר
• גור אריה (ק)
• גט מקושר (ק)
• גרש ירחים (ק)
• דרשות (ק1/ק2)
• זכרון מלך: על הרמב"ם (ק)
• טיב חליצה (ק)
• טיב קידושין (ק)
• יין המשמח (ק)
• יעלת חן (ק)
• לקוטי מהראל (ק)
• מלא העומר (ק1/ק2/ק3/ק4/ק5)
• מעיני החכמה (ק1/ק2)
• מקצוע בתורה (ק)
• משיבת נפש: שו"ת (ק)
• פני אריה (ק1/ק2)
• קומץ המנחה (ק1/ק2/ק3)
• שיורי קומץ המנחה (ק)
• שמחת יום טוב (ק)

תמונת הציון באדיבות מכון מהרא"ל צינץ
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:wa
ורשה: בית החיים ברחוב גנשא
(בסמוך ציון בנו של אדמו"ר בעל "החידושי הרים" מגור – ר' אברהם מרדכי).