המקובל יצחק יוסף נוניס ואיס
תאריך הילולא: ב' אייר מקום קבורה: איטליה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' יעקב.
אמו: נעמי.
בנו: ר' יעקב.
סבא: יצחק חיים בונדי (מצד אמו).
מורו: ר' חנניה מזל טוב [אח של אמו].

מילדותו שקד על לימוד תורת הנגלה והקבלה ונודע כגאון בהלכה.
נשא לאישה את אחות ר' ישמעאל הכהן (בעל "זרע אמת") וכיהן כרב בליוורנו (איטליה).
ביום שלישי שנת ה'תקכ"ח השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• בית יצחק: על שולחן ערוך אורח חיים
• שיח יצחק (
ק1/ק2)

תמונת הציון באדיבות הרב יוסף הלל שליט"א - מוזיאון "קהילות ישראל"
דוא"ל:
hilel26@gmail.com

דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

בית החיים בליוורנו