רבי אברהם רפפורט הכהן
תאריך הילולא: י''ח סיון מקום קבורה: אוקראינה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
אביו: ר' ישראל יחיאל.
מורו: ר' וולק כהן (בעל "מאירת עיניים"-הסמ"ע).

נולד בשנת ה'שמ"ד בלבוב (אוקראינה).
נשא לאישה את בתו של ר' מרדכי שרנציל.
היות והיה עשיר גדול לא רצה לכהן כרב אך התכתב עם חכמי דורו בשאלות הלכתיות וכתב ספרים תורניים. נודע בענוותנותו וניכר במידותיו התרומיות. ניהל ישיבה גדולה ודאג לכל צרכי תלמידיו. שימש כפרנס ב"וועד ארבע ארצות", נשיא וגבאי צדקה עבור עניי ארץ ישראל וכונה "מרא דארעא דישראל".
בשנת ה'תי"א השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
•    איתן האזרחי (ק)
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes
לבוב.