המקובל רבי יחיאל מיכל כץ מנמירוב
תאריך הילולא: כ' סיון מקום קבורה: אוקראינה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
אביו: ר' אליעזר מזלוטשוב.
בנו: ר' מנחם מנדל [אב"ד פשמישל].
בתו: שרה (בעלה ר' אלעזר המוכיח).
אחיו: ר' אלעזר מזלוטשוב.
סבא: ר' משה (מצד אביו), ר' יחיאל מיכל הלוי אפשטיין (מצד אמו).
סבתא: גולדה (מצד אביו), בלה (מצד אמו).

נשא לאישה את בתו של ר' יצחק הכהן מנמירוב.
כיהן כרב הקהילה בעיר נמירוב (אוקראינה) ונודע כבקי בתורת הנגלה ובתורת הנסתר.
במהלך פרעות הקוזקים והגזירות עודד את קהילתו למות על קידוש השם ובשנת ה'ת"ח נרצח על קידוש השם.
[ישנה דעה כי יום פטירתו חל בכ"ב סיון].
מספריו:
•    שברי לוחות (ק)
דרכי גישה
נמירוב.