אדמו"ר רבי משה פורהנד ממאקאווא
תאריך הילולא: י''ז סיון מקום קבורה: הונגריה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadik
אביו: ר' יוסף צבי.
אמו: חיה שרה.
מורו: ר' שמואל ארנפלד (בעל "חתן סופר").

נולד בעיר ניטרה (סלובקיה).
שקד על לימוד התורה בישיבת ר' שמואל ארנפלד בעיר מטרסדורף [מטרסבורג] (אוסטריה) ונהג לערוך תעניות וסיגופים.
לאחר נישואיו מונה כדומ"ץ ומגיד שיעור בנייטרא ובשנת ה'תרע"ג החל לכהן כרב הקהילה בעיר מאקו (הונגריה). ייסד ישיבה אליה נהרו תלמידים ממקומות שונים, מעת לעת נסע אל אדמו"רי בעלזא, סיגט ושינובה ובהשפעת אדמו"ר רבי יששכר דוב רוקח מבעלזא [מהרי"ד] החל לחבוש שטריימל.
בשנת ה'תרע"ג מונה לרב קהילת מאקו (הונגריה), עמד בראש הישיבה המקומית וייסד את חסידות מאקווא. נודע כקפדן ודייקן אולם ניכר באהבתו לכל יהודי והתפרסם כפועל ישועות. כל בוקר טבל במקווה ובמשך כל התפילה נהג לעמוד. כל ליל שישי ערך 'תיקון חצות' יחד עם תלמידיו, שקד על לימוד התורה עם חלק מתלמידיו ולפנות בוקר קרא את כל ספר תהילים בדמעות. בליל שבת נהג לארח תלמידים בביתו וביום השבת מסר שיעור לאנשי הקהילה, בחנוכה הדליק את החנוכייה בהתלהבות גדולה ובשירה ומייד לאחר מכן ציווה על התלמידים להמשיך בלימוד. לאחר חג סוכות, פסח ובתקופת שובבי"ם [שמות, וארא, בא, בשלח, יתרו, משפטים] נהג לצום בימי שני-חמישי-שני. בתשעה באב השתטח על קברי צדיקים יחד עם חלק מתלמידיו ובזמן גזירות נהג להשתטח על קברו של ר' נפתלי שנהרג בשנת ה'תקל"ט על קידוש ה'.
בשנת ה'תרפ"ז הרחיב את בניין הישיבה היות ומספר תלמידי הישיבה גדל.
בראש חודש סיון ה'תש"ד אושפז בבית הרפואה בעיר בודפסט (הונגריה). בצוואתו הבטיח: 'מי שילמד עבורי ששה סדרים משניות יתברך בודאי בברכת בני חיי ומזוני וכל טוב... וכל מי שיעשה דבר לתיקון נשמתי, אפילו אינו תלמידי וכל שכן תלמידי, אני מבטיחו שלא ילך מזה העולם בלא תשובה שלימה. שמי משה בן חיה שרה ושם אבי הצדיק יוסף צבי נבג"מ. כי גלוי וידוע לפני כסא כבודו יתברך שמו שהרבה טרחתי לעשות תשובה שלימה ובפרט על חטאות נעורים והרבה פעמים במסירות נפש ממש, לכן יש בכוחי גם כן לזכות אחרים בזה'. כעבור כשבועיים השיב את נשמתו ליוצרה והועבר לקבורה בעירו.
מספריו:
•    אהל משה (ק1/ק2)
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes
מאקו [מאקאווא].