רבי יהודה משה הלוי סגל המבורגר
תאריך הילולא: ג' כסלו מקום קבורה: ישראל
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
אביו: ר' יוסף ישראל הורוביץ.
אשתו: חיילה מלכה (בזיווג ראשון).
בניו: אהרן, מאיר, נתן צבי, פנחס.
בנותיו: בריינדל רייכל (בעלה יצחק בן אהרן בר) וינטל (בעלה ר' שאול יעקב סלומון).
מורו: ר' משה סופר [החתם סופר].

נולד בי"ד אדר ה'תקס"א בעיר נובומסטא (סלובקיה).
היות ובעיר הולדתו לא היה רב ותלמוד תורה ורוב תושביה היהודים היו רחוקים מיהדות ברח בגיל 13 מבית הוריו והגיע לפרשבורג [ברטיסלאבה] (סלובקיה) על מנת ללמוד בישיבת ר' משה סופר. עקב גילו הצעיר לא התקבל לישיבה אולם לא רצה לשוב לביתו וסבל רעב, בלילות נדד מבית מדרש אחד למשנהו, שקד על לימוד התורה עד שעות הלילה המאוחרות וישן על גבי הספסלים. לאחר שהתקבל לישיבת ר' משה סופר היה הצעיר שבתלמידים וכונה "משה נובומסטא" על שם עיר מוצאו. התחבב על רבו (ר' משה סופר) שהטיל עליו מעת לעת תפקידים שונים ובמשך הזמן נעשה כבן בית בבית רבו. במהלך היום למד ממעשיו ומנהגיו, בלילות למד עם סוחרים ובעלי בתים ודאג לכל אחד מתלמידי הישיבה.
התפרסם כתלמיד חכם וירא שמים המדקדק במצוות ונזהר בכבודו של כל אדם וכונה על ידי יהודי פרשבורג "רבי משה חסיד".
נשא לאישה את בתו של ר' אברהם אריה קונשטט מפרשבורג ולפרנסת ביתו שימש כגובה של קופת הצדקה והחברה קדישא. כל יום שישי עבר בין החנויות והבתים עם קופת הצדקה ואסף כסף עבור עניי העיר אולם כאשר נכנס לאחד הבתים ושערות ראשה של בעלת הבית היו גלויות יצא מייד מבלי לקבל תרומה, מסר לראש הקהל את קופת הצדקה והתפטר מתפקידו על אף הפצרות ראשי הקהל ובני משפחתו. שב ללמוד בבית המדרש וקיבל תמיכה כלכלית מסוחרים שהאזינו לשיעוריו.
השיב לשאלות בענייני דת וכשרות ונלחם בקנאות בניסיונות להכניס שינויים וחידושים בחיי הקהילה, סיכל את ניסיונותיהם של המשכילים לפתוח מוסדות חינוך חילוניים ולמנות נציגים מטעמם בין מנהיגי הקהילה.
על אף הפצרות אנשי הקהילה החליט לעלות לארץ ישראל עם זוגתו וילדיו ובהתאם להוראת ר' אברהם שמואל בנימין סופר (בעל "כתב סופר") הקהילה אספה עבורו כסף להוצאות הנסיעה ושלחה לו תמיכה כספית מידי חודש. בי"ז אב ה'תרי"ז הגיע לארץ ישראל והתגורר ביפו, לאחר שהשיא את בנו (מאיר) עבר לירושלים ושכר חצר של ארבעה חדרים שאחד מהם הקדיש לבית כנסת. יומם ולילה שקד על לימוד התורה, התכתב בענייני הלכה עם ר' אברהם שמואל בנימין סופר (בעל "כתב סופר") ועם ר' משה שיק [מהר"ם שיק] וכתב חידושים על התורה והתלמוד, אסף כסף עבור עניים ונצרכים והעניק המלצות בכתב ליהודים שיצאו לחו"ל על מנת לאסוף צדקה עבור נזקקים. יחד עם ר' יצחק פראג, ר' משה בוימגרטן ור' שמעיה גינצלר ייסד את כולל "שומרי החומות", נודע כמכניס אורחים ועולים רבים התאכסנו בביתו עד שמצאו מקום מגורים. עודד את העלייה לארץ ישראל ולאחר שעבר להתגורר ב"בתי מחסה" שימש כשליח ציבור בבית המדרש של ר' שמואל סלנט.
בד' אדר ה'תרכ"א נפטר זוגתו.
בראש חודש כסלו ה'תרמ"ח קרא לכל בני משפחתו והקפיד שגם התינוקות בעריסה יהיו סביב מיטתו, אמר להם דברי מוסר וציוה את ילדיו ונכדיו שלא יצאו לחו"ל ושלא יכתבו על מצבתו שום תואר, בערב שבת ציוה על הנשים להכין צרכי שבת ולאחר קבלת שבת השיב את נשמתו ליוצרה.
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes
ירושלים: הר הזיתים
גוש: ישן תת חלקה: ח' שורה: ל"ב מספר: 30