רבי אברהם יצחק גליק
תאריך הילולא: ב' אייר מקום קבורה: הונגריה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
אביו: ר' שמאי.
אשתו: חוה רייצא.
בתו: אסתר (בעלה ר' אברהם יונגרייז).
מוריו: ר' יצחק משה פרלס, ר' שמואל שמלקה קליין.

נולד בשנת ה'תקפ"ו בעיר וירטעש [סמוכה לדברצן] (הונגריה).
בילדותו למד ב'חדר' ולאחר שנודע בכישרונותיו המיוחדים עבר ללמוד בישיבת ר' שמואל שמלקה קליין בעיירה באלקאן (הונגריה) ולאחר מכן נסע לעיר בונהאד (הונגריה) ולמד בישיבת ר' יצחק פרלס.
בשנת ה'תר"ו נשא לאישה את בתו של ר' ישעיה בנט מקאליב [נאג'קאלו] (הונגריה), סרב להצעות לכהן כרב ולפרנסתו עסק בניהול אחוזה בכפר האלאס. גם בזמן העבודה בשדות שקד על לימוד התורה בכל רגע פנוי וכיהן כראש ישיבה בעיירה טולצ'ובה. לאחר שפרצה שרפה באחוזה ונותר ללא מקור פרנסה הסכים בשנת ה'תרי"ט לכהן כרב הקהילה בעיירה טולצ'ובה (הונגריה).
השיב לשאלות הלכתיות, כתב חידושי תורה, הקדיש את רוב זמנו לניהול הישיבה והתמסר לכתיבת ספריו.
בשנת ה'תרס"ט השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
•    באר יצחק (ק1/ק2/ק3/ק4)
•    יד יצחק: שו"ת (ק)
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes
בעיירה טולצ'ובה [טאלטשבה].