רבי מאיר שפיץ
תאריך הילולא: י''ז סיון מקום קבורה: פולין
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
בנו: ר' משה.
מורו: ר' משה צבי פוקס.

למד בחוסט בישיבת ר' משה גרינוולד (בעל "ערוגת הבושם") ובגרוסוורדיין בישיבת ר' משה צבי פוקס. ניכר בשקדנותו ובכושר זכרונו המופלא, נודע כבעל אופקים רחבים ובקיאות באסטרונומיה, מתמטיקה, רפואה ושפות שונות.
נשא לאישה את בתו של ר' שלמה זלמן אולמן וסייע לו בניהול הישיבה המקומית. בשנת ה'תרע"ב מונה לרב הקהילה בעיר ספרמזאו [שפירמאזה] ולאחר פטירת חותנו בו' אלול ה'תרצ"א מילא את מקומו כרב הקהילה בעיר ביסטריצה (רומניה).
בחכמתו וכושר מנהיגותו איחד בין כל הקבוצות החסידיות והנוהגים במנהגי אשכנז בקהילתו, עמד בראש הישיבה המקומית והתייחס באהבה רבה לתלמידיו שנהרו לישיבתו ממקומות שונים, בערבי הקיץ נהג לטייל עם חלק מתלמידיו בחיק הטבע ולשוחח עמם בדברי תורה ובענייני העולם.
בשנת ה'תש"ד הועבר לגטו ועונה קשות, בחודש סיון נשלח למחנה ההשמדה אושוויץ ונרצח.
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:wa
אושוויץ.