רבי יוסף דב הלוי סולובייצ'יק
תאריך הילולא: ד' אייר מקום קבורה: בלארוס
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' יצחק זאב.
בנו: ר' חיים.
סבו: ר' יוסף (מצד אביו).
מורו: ר' איצ'לע.
מתלמידיו: ר' זלמן סנדר שפירא (אב"ד קרינקי), ר' חיים (בנו), ר' יוסף שלופר (גאב"ד סלונים), ר' יעקב יצחק רבינוביץ ור' יחיאל מיכל וולפסון (בעל "שפת הים").

נולד בשנת ה'תק"ף בליטא. עוד בהיותו ילד ניכרו בו מידותיו האציליות וטוב ליבו. למד בישיבת וואלוז'ין יחד עם ר' שמשון פרסקי (בעל "זיכרון שמשון"). כאשר אביו הראה את חידושיו לר' יעקב מקרלין (בעל "משכנות יעקב"), אמר ר' יעקב מבלי שידע מי חידשם כי אלו חידושים של "עוקר הרים". בגיל 15 כבר מסר שיעורים בישיבת בלומקס שבמינסק אשר תושביה כינוהו "השאגת אריה השני". גם ר' שלמה קלוגר התפלא מגאונותו ובעל "השפת אמת" אמר כי הוא גאון וצדיק אמיתי. אחרי מות דודו ר' יצחק שכיהן כראש ישיבת וואלוז'ין, נתמנה ר' יוסף דב לר"מ בישיבה בשנת ה'תרי"ד. בשנת ה'תרכ"ה מונה כרב של סלוצק, עבר לוורשה. כיהן כרב העיר בריסק [ברסט] (אז פולין כיום בלארוס) והיה מראשי המתנגדים למשכילים. התנגד בחריפות רבה לדרישת השלטונות להכניס לימודי מדע ולשונות לישיבת וואלוז'ין.
בשנת ה'תרנ"ב השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• בית הלוי (ק1/ק2)

דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:ways
ברסט [בריסק]: בית הקברות נחרש ועל מקומו בנו איצטדיון ובנין ספורט.