רבי ירוחם הלוי ליבוביץ
תאריך הילולא: י''ח סיון מקום קבורה: בלארוס
אביו: אברהם.
אמו: חסיה.
אשתו: רבקה.
בניו: ר' אברהם, ישראל, ר' משה לייב, ר' שמחה זיסל.
בתו: חסיה (בעלה ר' ישראל חיים קפלן).
מוריו: ר' ישראל מאיר הכהן (בעל "החפץ חיים"), ר' נתן צבי פינקל ["הסבא מסלבודקה"], ר' שמחה זיסל זיו ["הסבא מקלם"].
מתלמידיו: ר' יהושע דוד פוברסקי, ר' יוסף ביגון, ר' יחזקאל [חצקל] לוינשטיין.

נולד בשנת ה'תרל"ד בעיירה ליובאן (בלארוס).
משנת ה'תרע"א שימש כמשגיח בישיבת מיר ולאחר מכן עבר לישיבת סלבודקה.
מכונה "רבי ירוחם ממיר".
בשנת ה'תרצ"ו לקה בדלקת קרום המוח והשיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
•    דעת חכמה ומוסר
•    דעת תורה
•    מאמרי המשגיח (ק)
•    שפתי דעת

התמונה באדיבות הרב שמעיה יצחק הלוי שליט"א
דרכי גישה
בעיירה מיר.