רבי רחמים מנחם מטרני
תאריך הילולא: כ''א שבט מקום קבורה: ישראל
נמנה על חכמי אדרינופול (טורקיה).
בשנת ה'תרט"ו עלה לארץ ישראל והתיישב בירושלים.
בשנת ה'תרכ"ז השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
•    מעם לועז: על יהושע
דרכי גישה
ירושלים.