רבי מרדכי דוב ברייאר
תאריך הילולא: י''ט סיון מקום קבורה: רומניה
אביו: ר' שלמה זלמן.
אשתו: הרבנית חיה.
בנו: ר' יוסף.

נולד בעיר הוסיאטין [גוסיאטין] (אוקראינה).
יומם ולילה שקד על לימוד התורה ובצעירותו נודע כבקי בעל פה בשולחן ערוך ופוסקים, התעמק בלימוד הש"ס והוסמך לרבנות על ידי ר' יעקב מהרמילוב (בעל "כוכב מיעקב") ור' שלום מרדכי מברעזאן (בעל שו"ת מהרש"ם).
נשא לאשה את בתו של ר' מנחם מנדל פיינגולד, נסמך על שולחן חותנו ושקד על לימוד התורה. בשנת ה'תרמ"ח מונה לכהן כרב העיר רוז'ין. לבקשת אדמו"ר רבי אברהם מתתיהו פרידמאן [הצדיק משטפנשט] עבר עם משפחתו בשנת ה'תרס"ז לעיירה שטפנשט (רומניה) והחל לכהן כרב הקהילה היהודית.
עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה בשנת ה'תרע"ד אביו נרצח על ידי פורעים בעת שהתפלל בבית המדרש.
בשנת ה'תרפ"ח חלה והשיב את נשמתו ליוצרה.
דרכי גישה
שטפנשט.