רבי יוסף נחמיה קורניצר
תאריך הילולא: ב' אייר מקום קבורה: פולין
אביו: ר' עקיבא.
אמו: רייזל.
אשתו: בריינדל.
בניו: ר' שמואל שמלקה, ר' שמעון.
בנותיו: חיה שרה (בעלה ר' שלמה שפירא), חנה שיינדל (בעלה שבתי פרנקל), מרים (בעלה ר' מנחם צבי אייזנשטט).
סבא: ר' שמעון סופר בעל "מכתב סופר" (מצד אמו).
מורו: ר' יהודה גרינוולד (בעל "חסדי אבות").

נולד בי' טבת ה'תרמ"א.
בשנת ה'תרס"א נשא לאשה את בתו של ר' פנחס חיים קליין [רבה של סעליש].
לאחר פטירת חותנו מונה במקומו לרב הקהילה היהודית בעיר וינוהרדיב [סעליש] (אוקראינה).
בשנת ה'תרפ"ה החל לכהן כרב העיר קרקוב (פולין)
בשנת ה'תרצ"ג השיב את נשמתו ליוצרה.

התמונה באדיבות K. Bielawski
דרכי גישה
קרקוב [קראקא]: בית החיים החדש ברחוב מיודובה.
(משמאלו ציון בנו-רבי שמואל שמלקה קורניצר).