רבי נחום הסופר
תאריך הילולא: א' אייר מקום קבורה: צ'כיה
אביו: ר' יוסף.

חזה את מלחמת העולם הראשונה והבטיח שכל מי שילמד משניות לעילוי נשמתו ביום היארצייט שלו יפעל עבורו ישועה פלאית.
בשנת ה'תקע"ז השיב את נשמתו ליוצרה.
דרכי גישה
טאחוב.