המגיד הקדוש מבוהפול - רבי ישראל
תאריך הילולא: ב' אייר מקום קבורה: אוקראינה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' אברהם מקורוסטישיב.
אמו: מלכה.
אחיו: ר' אריה לייב, ר' צבי.
אחותו: הרבנית חוה (בעלה ר' שלום שכנא פרידמן).
סבא: ר' צבי - המגיד מקורוסטישיב (מצד אביו), ר' מנחם נחום מטשרנוביל בעל "מאור עיניים" (מצד אמו).

מכונה המגיד הקדוש מבוהפול.
נודע כצדיק וקדוש ור' אהרן מטשרנוביל התבטא עליו שהוא 'תפארת תהילה כאחד מבני עליה'.
בשנת ה'תר"ז השיב את נשמתו ליוצרה ולאחר פטירתו פרסמו את כתביו בספר "עטרת ישראל".

באדיבות הרב לוי יצחק פרלשטיין שיחי'

דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

פרבומייסק