הילולות הצדיקים לחודש - שבט
רבי יוסף בן נאייםמקום קבורה: מרוקותאריך הילולא: ט''ז שבט
רבי שלום מרדכי הכהן שבדרון - המהרש"םמקום קבורה: אוקראינהתאריך הילולא: ט''ז שבט
אדמו"ר רבי אברהם שלמה בידרמן מלעלובמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: ט''ז שבט
המקובל רבי אברהם כהן דה-הירירהמקום קבורה: הולנדתאריך הילולא: ט''ז שבט
רבי אשר צבי מאוסטרוהמקום קבורה: אוקראינהתאריך הילולא: ט''ז שבט
אדמו"ר רבי יעקב האגר מזבלטובמקום קבורה: אוקראינהתאריך הילולא: ט''ז שבט
רבי אליעזר שלמה שיק - מוהרא"שמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: י''ז שבט
המקובל רבי בנימין הכהן ויטאלהמקום קבורה: איטליהתאריך הילולא: י''ז שבט
אדמו"ר רבי יחזקאל טאוב מקוזמירמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: י''ז שבט
רבי משה מקיטובמקום קבורה: אוקראינהתאריך הילולא: י''ז שבט
רבי חיים פאלאג'י - החבי"ףמקום קבורה: טורקיהתאריך הילולא: י''ז שבט
רבי דוד ועקניןמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: י''ז שבט
אדמו"ר רבי יצחק יוסף רוקח מיאסמקום קבורה: רומניהתאריך הילולא: י''ז שבט
רבי יקיר שמואל דוד איסטרוג גירון אפנדימקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: י''ז שבט
אדמו"ר רבי משה גוטליב הלוי מלודמירמקום קבורה: אוקראינהתאריך הילולא: י''ח שבט
אדמו"ר רבי אברהם משה וויינטרוב ממרקישובמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: י''ח שבט
רבי שמעון גרינפלד מסמיהאלי - המהרש"גמקום קבורה: הונגריהתאריך הילולא: י''ט שבט
אדמו"ר רבי שמואל וינברג מסלוניםמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: י''ט שבט
אדמו"ר רבי אלימלך מנחם מנדל לנדא מסטריקובמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: י''ט שבט
רבי חיים דוד פרופסור ד"ר ברנהרד מפיטרקובמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: כ' שבט
ר' ישריך דב בער אדסר מקום קבורה: ישראל תאריך הילולה: י"ח חשוון
ר' ישריך דב בער אדסר מקום קבורה: ישראל תאריך הילולה: י"ח חשוון