רבי אליהו הכהן גאון
תאריך הילולא: כסלו מקום קבורה: ישראל
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
אביו: ר' שלמה.
בניו: ר' אביתר גאון ור' שלמה.
אחיו: ר' יוסף הכהן גאון [השלישי].
סבא: ר' יוסף (מצד אביו).

כיהן כראש ישיבת "גאון יעקב" בירושלים לאחר פטירת ר' דניאל בשנת ד'תתכ"ב.
בעקבות כיבוש ארץ ישראל על ידי הסלג'וקים נאלץ בשנת ד'תתל"א לעבור עם הישיבה לעיר צור (לבנון).
בשנת ד'תתמ"א סמך את בנו הבכור (ר' אביתר) לכהונת ראש ישיבת "גאון יעקב" ואת בנו השני (ר' שלמה) לאב בית דין ובשנת ד'תתמ"ג שוב הסמיכם בחיפה.
במהלך שהותו בצור בשנת ד'תתמ"ה השיב את נשמתו ליוצרה והובא לקבורה בדלתון.
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes
מושב דלתון: בכניסה למושב לפנות שמאלה ולהמשיך בכביש לאורך הגדר כ – 1.2 קילומטר. בשער להמשיך ישר מחוץ לישוב כ – 1.3 קילומטר עד לציון בראש ההר.