חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
התנא רבי יוסי הגלילי
תאריך הילולא: לא ידוע מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:w
מושב דלתון: בכניסה למושב לפנות שמאלה ולהמשיך בכביש לאורך הגדר כ – 1.2 קילומטר. בשער להמשיך ישר מחוץ לישוב כ – 1.3 קילומטר עד לציון בראש ההר.
(בסמוך אליו נטמן רבי אליהו הכהן גאון).
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
בניו: ר' אליעזר ור' חנינא/חנניא.
מתלמידיו: ר' אלעזר בן עזריה.

נולד בגליל (ישראל) בדור השלישי לתנאים.
טרם בואו ללמוד בבית המדרש ביבנה נודע כגדול בתורה ועל כן נמנה בין ארבעת ראשי חכמי יבנה.
'בשעה שישראל באין לידי עבירה ומעשים רעים הגשמים נעצרים, הן מביאין להן זקן אחד כגון רבי יוסי הגלילי והוא מפגיע בעדם והגשמים יורדים' (תלמוד ירושלמי ברכות ה' הלכה ב').
נשא לאישה את בת אחותו, כאשר תלמידיו הבחינו כי הינה אישה רעה הגורמת לו צער ומבזה אותו בפניהם יעצו לו לגרש אותה, אמר להם: כתובתה גדולה ואיני יכול לגרשה. פעם אחת למד תורה יחד עם ר' אלעזר בן עזריה. לאחר שסיימו ללמוד הזמינו לאכול בביתו. כאשר הגיעו לבית קיבלה אותם אשתו בפנים זועפות. ראה קדירה ושאל את אשתו: האם יש בקדירה זו מאכל? אמרה לו: יש כאן ירק! הסיר את המכסה מהקדירה וראה שיש שם בשר עוף. ר' אלעזר בן עזריה הבין שאין דעת האישה מיושבת עם בעלה. לאחר שאכלו אמר לו: רבי, גרש האישה הזו שאינה עושה לכבודך. אמר לו: כתובתה גדולה עלי ואיני יכול לגרשה. אמר לו: אנחנו ניתן לה את דמי הכתובה ותגרש אותה. לאחר שעשו כן וגרש אותה השיאוהו אישה אחרת טובה הימנה. אותה אישה שגרש [בת אחותו] נישאה לשומר העיר וכעבור זמן התעוור. שניהם הלכו יחדיו לקבץ נדבות, פעם נזדמנו לרחוב בו מתגורר ר' יוסי הגלילי ולא רצתה להיכנס, בעלה שהכיר את כל רחובות העיר שמע כי ר' יוסי הגלילי הינו גומל חסדים ומרבה במתן צדקה ושאל מדוע אינה נכנסת לרחוב בו מתגורר ר' יוסי הגלילי. למרות תשובתה כי הינה גרושתו ומתביישת לראות כיצד הינו מסביר פנים לכל אדם, התחיל בעלה להכותה. ר' יוסי הגלילי שמע את הצעקות ברחוב וראה אותם מתבזים בשוק, הכניסם לביתו ופרנס אותם כל ימי חייהם (בראשית רבה י"ז/ג').
היו לו שלושה בנים ואחד נפטר בחייו (תלמוד בבלי מסכת שמחות פרק י').
אמר רבי יוסי הגלילי: בשעה שבא הקדוש ברוך הוא ליתן תורה בסיני, היו ההרים רצין ומדיינים אלו עם אלו. זה אומר עלי התורה ניתנת וזה אומר עלי ניתנת. זה אומר אני נקראתי וזה אומר אני נקראתי. אמר הקדוש ברוך הוא – 'למה תרצדון הרים גבנונים' אתם שהחשבתם עצמכם ראויים שתינתן תורה על ראשיכם לקויים במידת הגאוה אך הר סיני שלא החשיב עצמו אלא המעיט ערכו, דווקא הוא, ראויה תורה שתינתן עליו, כנאמר – 'ההר חמד א-להים לשבתו'.
'רבי יוסי הגלילי אומר: אין מביאין בכורים מעבר הירדן שאינה ארץ זבת חלב ודבש' (משנה בכורים פרק א' משנה י') ו'חמץ בפסח מותר בהנאה' (תלמוד בבלי פסחים ל"ב/א').
'אמר רבי יוסי הגלילי גדול שלום שאפילו בשעת מלחמה אין פותחין אלא בשלום' (ויקרא רבה ט'/ט').
קודם חורבן ביתר שב לגליל והשיב את נשמתו ליוצרה
יום פטירתו אינו ידוע אולם עורכים הילולא בט"ו באב.