חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
הילולות הצדיקים לחודש - שבט
רבי דוד הלוי - הט"זמקום קבורה: אוקראינהתאריך הילולא: כ''ו שבט
רבי שאול בראךמקום קבורה: סלובקיהתאריך הילולא: כ''ו שבט
אדמו"ר רבי מרדכי יוסף אלעזר ליינר מראדזיןמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: כ''ו שבט
המקובל רבי יעקב מאיר שפילמאןמקום קבורה: רומניהתאריך הילולא: כ''ו שבט
אדמו"ר רבי נתן נטע דוב ליפשיץ מוויליפולימקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: כ''ו שבט
רבי משה מנחם נתןמקום קבורה: איטליהתאריך הילולא: כ''ז שבט
רבי אלכסנדר סענדר שורמקום קבורה: אוקראינהתאריך הילולא: כ''ז שבט
אדמו"ר רבי עמנואל וולטפרייד [הראשון] מפשעדבורזמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: כ''ז שבט
המקובל רבי בנימין חמווימקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''ח שבט
אדמו"ר רבי נתן דוד רוזנבוים מזוטשקאמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''ח שבט
הראשון לציון רבי חיים נסים אבולעפיה – חנ"אמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''ח שבט
המקובל רבי נסים פרץמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''ח שבט
אדמו"ר רבי יוזפא פרידלנדר מליסקאמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''ח שבט
אדמו"ר רבי מרדכי גולדמן [השני] מזוועהילמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''ח שבט
המקובל רבי וידאל אנג'למקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''ח שבט
רבי נתן צבי פינקל - הסבא מסלבודקהמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''ט שבט
אדמו"ר רבי חנניה יום טוב ליפא טייטלבוים מסיגטמקום קבורה: רומניהתאריך הילולא: כ''ט שבט
רבי משה חיים [שלמה] שמאשמקום קבורה: עיראקתאריך הילולא: כ''ט שבט
רבי אליהו מונטאלטומקום קבורה: הולנדתאריך הילולא: כ''ט שבט
אדמו"ר רבי חיים מאיר פינקלר-דנציגר מפינטשובמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: כ''ט שבט
ר' ישריך דב בער אדסר מקום קבורה: ישראל תאריך הילולה: י"ח חשוון
ר' ישריך דב בער אדסר מקום קבורה: ישראל תאריך הילולה: י"ח חשוון