חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
חופשה מהעבודה היא תנאי הכרחי לעצם ההיתכנות להמשיך ולהתמיד בה. היא חיונית לאגירת כוחות, לצבירת חוויות, למנוחה. חופשה מהעבודה נמנית עם זכויותיו הבסיסיות של העובד. עם זאת לא דומה החופשה מהעבודה לחופשה ללא תשלום, אשר החובות והזכויות המוגדרות במסגרתה שונות.
חופשה מהעבודה ללא תשלום יכולה להיות בחירה של עובד בהינתן סיבה המצדיקה פנייה לאישורה או לחלופין, חופשה הנכפית על עובד החשוד בביצוע עבירות – משמעת או פלילית - והוצאתו לחופשה נעשית לצורך בירור החשדות נגדו. מימוש זכויות העובד מתאפשר ביתר קלות כאשר יודעים מה הן חובות המעביד בנושא זה. אם אתם חשים, ודאי אם אתם יודעים, כי סורבתם ללא סיבה מוצדקת לבקשתכם ליציאה לחופשה ללא תשלום, זכותכם להתייעץ עם עורך דין דיני עבודה מומחה.
חשוב לדעת, כי גם עובד שיוצא לחופשה לא תשלום כפוף לחובות שמוטלות עליו מעצם היותו עובד של החברה או הגוף המעסיק, לרבות שמירה על סודיות, שמירה על אינטרסים ועוד. ביציאה לחופשה מהעבודה ללא תשלום כרוך הימור ואולי אף סיכון; במידה שבתוך תקופת החופשה מתחייב ביצוע שינוי בחברה - הבעלים לא חייב לקבל אתכם בהכרח חזרה לעבודה, אם התפקיד שמילאתם שונה או בוטל.

זכויות העובד היוצא לחופשה ללא תשלום
הזכות למימון המעביד את תשלומי הביטוח הלאומי עבורו בחודשיים הראשונים של החופשה (את שאר התשלומים ממן העובד). הזכות לקבלת הקצבאות הבאות: מילואים, נכות, זקנה, ילדים, מזונות, שארים, סיעוד, נפגעי תאונות, הבטחת הכנסה. הזכות לקבלת דמי אבטלה עם היציאה נכפית על העובד. הזכות לסרב להתייצב לביצוע פרויקט זמני בזמן החופשה

עם חובות העובד היוצא אל חופשה מהעבודה ללא תשלום נמנות:
1.    בתום החופשה על העובד לחזור ולהתייצב לעבודה להודיע על כך למנהל משאבי אנוש במשרד (יחידה) חודש ימים מראש, כדי לאפשר התארגנות מחדש ותיאום הסידורים לכך.
2.    אי התייצבות לעבודה במועד כמוה כהתפטרות. היחס אל עובד שלא מודיע על חזרתו מהחופשה במועד שנקבע הוא כאל מי שפרש מרצונו ובכך, בהכרח, הפסיד את זכויותיו.
בכל מקרה של  חופשה מעבודה ללא תשלום, חשוב לברר את הזכויות והחובות ישירות מול המעסיק זמן מספיק לפני היציאה אליה, כדי לא להיווכח, במהלכה או בסיומה, כי אי הסדרה מראש של נושאים שונים גרמה לאבדן או לאי מימוש זכויות וגרוע מזה - לאי קיום חובות שחלות על היוצא לחופשה.

שינויים בלתי נמנעים ואילוצים שונים
שינויים העשויים להיגרם כתוצאה מהם יכולים להשפיע על סיכוייו של מי שיוצא לחופשה לחזור לעבודה אל התפקיד שאותו מילא. בכל מקרה – של אי ידיעה, של מחלוקת, ודאי לאחר שהתגלע סכסוך, חשוב שייצג אתכם עו"ד לענייני עבודה הבקיא בתחום, אשר יסייע לכם למצות את הזכויות המוקנות לכם כחוק אבל לא ניתנות לכם כדין...