חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
הליך שימוע פלילי - הזכות של חשוד בעבירה
שימוע פלילי היא זכות יסוד המוקנית לכל חשוד בעבירה מסוג פשע. מימוש זכות השימוע מאפשר לחשוד למצוא סיכוי לגרום למערכת המשפט להימנע מהגשת כתב אישום, להציע הסדר מקל ולא אחת לגרום לסגירת תיק טרם הגשת כתב אישום. שימוע יכול להיעשות גם על פה בכפוף להסכמת התביעה.
חשיבותו של שימוע פלילי היא בעצם קיומו. גם עבור נאשמים שהוגש נגדם כתב אישום, התקיים משפט והם זוכו, הליך זה עדיף, הואיל ובעצם הגשת כתב אישום יש משום פגיעה בשמם וגרימת נזק להם. על מנת למקסם את הפוטנציאל ואת התועלת הגלומה בשימוע חשוב להסתייע בשירותיו של עורך דין פלילי מומחה. הידע והניסיון שלו בחיבור מסמך מפורט ומנומק, מגביר באופן משמעותי את הסיכוי להגיע להסדר עם התביעה טרם משפט ובכך לייתר את קיומו. כאשר מדובר בעבירות מס, לדוגמה, ניתן לסגור את התיק לאחר תשלום כופר.

חשיבות ייצוג על ידי עו"ד פלילי
שימוע פלילי עשוי להיות מלאכה קשה במיוחד במקרים שבהם גמלה אצל התביעה להגיש כתב אישום. עם זאת, רצון טוב מזה ושכנוע של העורך דין הפלילי מזה עשויים לגרום לתביעה לוותר על הגשת כתב אישום ולהסתפק בהסדר מקל. כושר שכנוע כשלעצמו הוא תכונה חשובה אבל לא די בהפגנתו; חשוב להגיע לשימוע מוכנים, עם ראיות חדשות או נימוקים סבירים ולגיטימיים להתחשבות בשל נסיבות מקלות. ברור כי כדי להפוך את השימוע לאפקטיבי וככזה שיש בו סיכוי עבור החשוד - על עורך הדין המייצג אותו להיחשף לחומרי החקירה.
שימוע פלילי הוא מונח משפטי. כאשר מתנהלים בזירה זו חשוב להכיר את חוקי המשחק ומן הסתם גם את המזג השיפוטי של השופטים. פנייה ללבם הרחום היא לגיטימית אבל אין לבסס את קו ההגנה של השימוע על הרגש בלבד. מכאן נובעת חשיבות ההכנה היסודית, היכרות מעמיקה עם חומרי החקירה ולא פחות מזה - את נסיבות המקרה.

הבנת המניע
פגישה מקדימה של עורך הדין עם מרשו חשובה בעיקר לצורך ליבון יסודי ומעמיק את נסיבות המקרה שבגינו נחשד ובגללו הוא עלול להיות מואשם ואף מורשע בביצוע עבירה מסוג פשע. ככל שייחשף עורך הדין למניעיו של מבצע העבירה, לנסיבות שהובילו אותו לבצעה, אופן תפיסת המציאות בעת ביצוע העבירה ופרשנותו שגרמה לה ועוד גורמים, כך ייטיב עורך הדין לייצג אותו נאמנה במהלך השימוע.
שימוע פלילי הוא זכות ששווה ביותר להתעקש על מימושה מאחר שהיא עשויה להועיל גם כנגד כל הסיכויים. לעולם צריך לשמור על תקווה, במיוחד כאשר מעל החשוד מאיים עונש כבד של כליאתו מאחורי סורג ובריח. גם אם משמעות השימוש ותוצאותיו יהיו הקלה בעונש והסתפקות בקנס או בכופר, המאמץ (והעלות) הכרוכים בשכירת שירותו של עורך דין כדאית, מועילה ומשתלמת.