חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
מסחר בחוזים עתידיים הוא אופציית מסחר מתקדמת ומורכבת בשוק הנגזרים. הם משמשים כמכשיר פיננסי באמצעותו ניתן לסחור במגוון אפיקי השקעה כמו מניות, מדדים, אופציות, סחורות ועוד אשר מהווים את נכס הבסיס בעסקאות המיוחסות להם.

הגדרה של חוזה עתידי
חוזה עתידי מהווה התחייבות של שני צדדים לבצע עסקה על נכס בסיס כלשהו. שני הצדדים מסכימים על תנאים לביצוע פעולת קניה או מכירה הכוללים מועד, מחיר וכמות מוגדרים מראש. להבטחת קיום תנאי העסקה מפקידים הצדדים בטחונות. ירידה ברמת הביטחונות משמעותה הפסד. במקרה כזה תידרש השלמת בטחונות או פעולת מסחר לסגירת ההתחייבות וכיסוי ההפסד.
עסקאות מסחר בחוזים עתידיים מבוצעות על יד מנגנון אלקטרוני. ההתחייבות של הצדדים היא כלפי הבורסה אשר משמשת כגורם מתעד ומפקח על ביצוע תנאי העסקה.
המסחר מתבצע לאורך שעות היממה בכל העולם ומאפשר למשקיע רצף מסחר.

סוגים עיקריים של חוזים עתידיים
•    חוזה Future. חוזה רגיל בתנאים סטנדרטיים ובסיסיים על פי ההגדרה הבסיסית של חוזה עתידי, תנאי החוזה מגדירים את סוג נכס הבסיס, הכמות והמחיר שלו וכן מועד עתידי לפקיעת תוקפו של ההסכם.
•    חוזה פורוורד Forward. זהו חוזה בתנאים מותאמים לצדדים בעסקה. כל התנאים בחוזה מסוכמים בין הצדדים והוא משמש בעיקר למסחר במטבע חוץ כנכס הבסיס.

Mini contracts חוזי מיני
זהו חוזה אלקטרוני בהיקפים קטנים יותר מהערך של חוזים עתידיים רגילים. זהו חוזה נגיש לסוחרים שאינם יכולים לעמוד בהיקפים הגדולים של החוזים הרגילים. חוזי מיני הפכו פופולריים וניתן לסחור באמצעותם במגוון מדדים, סחורות ומטבעות חוץ. חשוב לשים לב לגובה העמלות בחוזים אלה ולבחון את הכדאיות הכלכלית של מסחר באמצעותם. מעבר לכך אין הבדל גדול או יתרון בין מסחר בחוזי מיני לבין מסחר בחוזים הסטנדרטיים, הן מבחינת אסטרטגיית ההשקעה והן מההיבט של היותם כלי חיוני בידי המשקיע.

שימוש בחוזה עתידי למטרת גידור סיכונים
המגוון הרחב של נכסי הבסיס מאפשר ביצוע עסקאות רבות לצורך הגנה על סיכונים הנובעים מעסקאות מסוימות. ניתן לבצע הגנות כנגד הסיכון הטמון בתיק ההשקעות, גידור סיכונים בעסקאות של יבוא ויצוא סחורות המתבצעות במטבע חוץ על ידי עסקאות Forward לגידור סיכונים הנובעים משינויים בשערי המטבע. דוגמא נוספת היא הגנה מסיכונים הנובעים מתנודות מחירים בשוק המניות.

מסחר ממונף בחוזים עתידיים
אחד המאפיינים הבולטים עבור המשקיע במסחר בחוזים עתידיים הוא אפשרות המינוף להשקעתו. כאשר משתמשים במושג מינוף מתכוונים לכך שהמשקיע מפקיד כספים כביטחונות בערך נמוך מסכום הכסף שהוא סוחר בו בפועל. המינוף מאפשר למשקיע לקבל רווחים גבוהים יותר מהעסקאות שהוא מבצע.
ככל שיחס המינוף בין הביטחונות לבין סכומי העסקה גדל, כך גדל גם הסיכון שהמשקיע נוטל על עצמו. במקרה כזה היתרון הופך לחיסרון. חשוב לזכור, מסחר ממונף בחוזים עתידיים טומן בחובו סיכון משמעותי בחשיפה להפסדים הנגזרים מגודלו של יחס המינוף. כגודל המינוף- גדל הסיכון להפסד.
שימוש במינוף במסחר בחוזים עתידיים מחייב למידה והכשרה, בניית אסטרטגיית השקעות וניהול סיכונים מושכל. המשקיע צריך לנקוט צעדים זהירים לגדר את הסיכון כדי לצמצם את הפסדיו.
לסיכום, חוזה עתידי הוא מכשיר פיננסי מתקדם המשמש לביצוע עסקאות בשוק ההון על ידי  שימוש במינוף ההשקעה. משקיע המשתמש במכשיר זה חייב לנהל את הסיכון הטמון בהשקעותיו, מכיוון שיחד עם הסיכוי הקיים לרווחים נאים, יש בו אלמנט סיכון להפסדים.