חברי MyTzadikהרשמה חינם!
בבא ליאון - המקובל אליהו ליאון לוי
תאריך הילולא: ד' אב מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
בני ברק: בית החיים פונביץ ברחוב חזון איש

 
אביו: ר' ישועה.
אמו: שפיקה.
בניו: ר' אברהם, ר' חיים, ר' יהושע, ר' יצחק, ר' יוסף ור' שמואל.

נולד בשנת ה'תרצ"ט בעיר מרעאש (טורקיה).
בשנת ה'תשע"ה השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
•    ישועות אליהו השלם
•    משבצות זהב לבושה
•    צעקת ישראל
•    קדושת ישראל

תמונת הציון מפורסמת לעילוי נשמת איתן בן יצחק רפאל ז"ל
שנפטר בט"ז אייר ה'תשע"ב
באדיבות משפחתו שתחי'