חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי חיים כפוסי
תאריך הילולא: י''ב שבט מקום קבורה: מצרים
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:ways
קהיר: בית החיים בשכונת אל-באסטין.
התמונה באדיבות יצחק כרמלי - עיתונאי וחוקר תפוצת ישראל 972-52-7677575+
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

מורו: ר' יצחק לוריא אשכנזי [האר"י].

נולד במצרים ושקד על לימוד התורה יחד עם האר"י הקדוש.
כיהן כראש הישיבה בקהיר ושימש כדיין וכאחד מרבני הקהילה יחד עם ר' בצלאל אשכנזי (בעל "שיטה מקובצת").
בסוף ימיו חלה בעיניו וכמעט שלא ראה. לאחר שהעלילו כי לקח שוחד בתקופת כהונתו כדיין ולכן התעוור בהתאם לפסוק "כי השוחד יעוור עיני חכמים" (דברים ט"ז/י"ט), חשש לחילול ה' על כן הזמין את כל הקהילה לבית הכנסת "אל מצריין – אל אוסתאז" והכריז לפני כל הקהל כי שמע את הרכילות אולם מעולם לא לקח שוחד. פתח את ארון הקודש ואמר – הקב"ה הינו עד שלא לקח אפילו פרוטה אחת כשוחד, על כן אם לקח שוחד הינו מבקש למות מייד אולם אם לא לקח שוחד ה' יחזיר לו את מאור עיניו עכשיו. מייד חזר מאור עיניו וראה יותר טוב מראייתו טרם חלה. החלו לכנותו 'רבי חיים בעל הנס' וכדי להדגיש את הנס העצום חתם על מסמכים שונים – ה' נסי חיים כפוסי.
ר' חיים יוסף דוד אזולאי [החיד''א] העיד כי ראה את חתימתו טרם חלה שהייתה כמו של כל אדם, לאחר שחלה בעיניו חתימתו הייתה על דף שלם ולאחר שהבריא היה צריך זכוכית מגדלת כדי להבחין באותיות הקטנות של כתב ידו.
רצה לעלות לארץ ישראל אולם בשנת ה'שצ"א השיב את נשמתו ליוצרה.
[בשכונת היהודים בקהיר קיים בית כנסת על שמו ומסורת בידי יהודי מצרים כי זהו בית הכנסת בו התפלל]
.
מספריו:
• באור החיים: על התורה (ק)
• ספרי חיים: פירוש על מדרשי תנאים, מכילתא וספרי

התמונה והמידע באדיבות
הרב הראשי לאלכסנדריה בעבר - ר' אברהם נינו דיין שליט"א