חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי חיים כפוסי
תאריך הילולא: י''ב שבט מקום קבורה: מצרים
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:ways
קהיר: בית החיים העתיק בשכונת אל-באסטין ובפי המקומיים נקראת "מדינת אל מיית" [שכונת המתים].
(בסמוך ציון רבי חיים נחום אפנדי).
התמונה באדיבות יצחק כרמלי - עיתונאי וחוקר תפוצת ישראל 972-52-7677575+
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadi
מורו: ר' יצחק לוריא אשכנזי [האר"י].

נולד בשנת ה'ש' לערך בעיר אלג'יר (אלג'יריה), צאצא למשפחה שגלתה מספרד בעקבות הפרעות שהתחוללו בשנת ה'קנ"א.
עבר עם משפחתו למצרים, שקד על לימוד התורה בישיבה של ר' יצחק בירב והתעמק בלימוד תורת הקבלה עם האר"י הקדוש.
התגורר באלכסנדריה (מצרים) ובעיר דמיאט (מצרים), נודע כבקי בהלכה, אגדה, דרוש ופרשנות. החל לכהן כראש הישיבה בקהיר (מצרים), מונה לדיין וכאחד מרבני הקהילה יחד עם ר' בצלאל אשכנזי (בעל "שיטה מקובצת") וניכר בענוותנותו. כתב חידושים על התלמוד הבבלי, פירוש על "מדרשי הלכה" ודרשות. על שאלות הלכתיות שהופנו אליו נהג להשיב באופן ישיר ותקיף, בפסיקותיו ובפירושיו נקט בגישה מקורית וחדשנית ופעמים רבות חלק על ר' יעקב קאשטרו (בעל "ערך לחם") שכיהן כרב של קהילת המערבים בקהיר.
בסוף ימיו חלה בעיניו וכמעט שלא ראה. לאחר שהעלילו כי לקח שוחד בתקופת כהונתו כדיין ולכן התעוור בהתאם לפסוק "כי השוחד יעוור עיני חכמים" (דברים ט"ז/י"ט), חשש לחילול ה' על כן הזמין את כל הקהילה לבית הכנסת "אל מצריין – אל אוסתאז" והכריז לפני כל הקהל כי שמע את הרכילות אולם מעולם לא לקח שוחד. פתח את ארון הקודש ואמר – הקדוש ברוך הוא הינו עד שלא לקח אפילו פרוטה אחת כשוחד, על כן אם לקח שוחד הינו מבקש למות מייד אולם אם לא לקח שוחד ה' יחזיר לו את מאור עיניו עכשיו. מייד מאור עיניו חזר וכעת ראייתו אף הייתה יותר טובה מראייתו טרם חלה. גם הגויים החלו לכבד אותו, כונה "רבי חיים בעל הנס" והחל לכתוב את ספרו "באור החיים". כדי להדגיש את הנס העצום חתם על מסמכים שונים – ה' נסי חיים כפוסי.
ר' חיים יוסף דוד אזולאי [החיד''א] העיד כי ראה את חתימתו טרם חלה שהייתה כמו של כל אדם, לאחר שחלה בעיניו חתימתו הייתה על דף שלם ולאחר שהבריא היה צריך זכוכית מגדלת כדי להבחין באותיות הקטנות של כתב ידו.
רצה לעלות לארץ ישראל ולהתיישב בירושלים אולם בשנת ה'שצ"א השיב את נשמתו ליוצרה.
[בשכונת היהודים בקהיר קיים בית כנסת על שמו ומסורת בידי יהודי מצרים כי זהו בית הכנסת בו התפלל].
מספריו:
•    באור החיים: על התורה (ק)
•    ספרי חיים: פירוש על מדרשי תנאים, מכילתא וספרי

תמונת הקבר באדיבות
הרב הראשי לאלכסנדריה בעבר – ר' אברהם נינו דיין שליט"א