חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי משה בן חנוך
תאריך הילולא: לא ידוע מקום קבורה: ספרד
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

קורדובה.

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' חנוך.
בנו: ר' חנוך.
מתלמידיו: ר' יוסף אבן אביתור.

נולד בבבל (עירק) ויצא יחד עם אשתו ובנו ועוד 3 חכמים לאיסוף כספים עבור הישיבות בבבל. לאחר שיצאו מאיטליה בספינה נלקחו בשבי וכאשר מפקד הצי החל להציק לאשתו שהייתה יפת תואר שאלה את בעלה אם הנטבעים בים יקומו בתחיית המתים? ר' משה השיב לה בציטוט פסוק כ"ג מספר תהילים פרק ס"ח 'אמר א-דני מבשן אשיב, אשיב ממצולות ים' וכאשר שמעה את דבריו הפילה עצמה לים וטבעה.
בהגיע הספינה לספרד קהילת יהודי קורדובה פדתה את השבויים. ר' משה נכנס לבית המדרש וכאשר ר' נתן שדרש בפני הקהל התלבט בפירוש סוגיא בתלמוד, ביקש ר' משה את רשות הדיבור וכל הקהל השתוממו מחוכמתו והסבריו הברורים. ר' נתן הדיין פנה אל הקהל ואמר כי אינו ממשיך בכהונתו והאורח הלבוש שק יהיה הרב שלו ומייד קהילת קורדובה מינתה את ר' משה לרב ודיין הקהילה.
מפקד הצי שמע על הדבר ותבע דמי פדיון גדולים יותר אולם המלך שמח שרב גדול ישכון במדינתו ויהודי מלכותו לא יהיו כפופים לישיבות בבבל ועל כן לא נתן לו לבצע את מבוקשו.
ייסד ישיבה גדולה ותלמידים רבים נהרו אליה ולאחר פטירתו בנו המשיך למלא את מקומו.