חברי MyTzadikהרשמה חינם!
המקובל אהרן עזריאל קונווארטי
תאריך הילולא: ט' סיון מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה

יפו

אביו: ר' עזריאל.

כיהן כראש ישיבת המקובלים 'בית א-ל'.
בשנת ה'תרל"ט השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• אזן אהרן (ק)
• כפי אהרן (ק1/ק2)