חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
המקובל יעקב כהן
תאריך הילולא: אדר א' מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

נמנה על הצדיקים הנסתרים, נודע כפועל ישועות וזכה לגילוי אליהו הנביא.
כל ימיו הקפיד להגיע לבית הכנסת, התפלל בדביקות גדולה ואף כאשר נעמדו לצידו והרעישו במתכוון בזמן תפילת 'שמונה עשרה' לא הרגיש בהטרדה.
מיעט בדיבור והקפיד לברך בכוונה ולבטא כל מילה.
כתב חידושי תורה רבים על הש"ס אולם מרוב צניעותו לא הדפיסם.
בשנת ה'תשמ"ו השיב את נשמתו ליוצרה.