חברי MyTzadikהרשמה חינם!
רבי יוסף זרוק
תאריך הילולא: א' אב מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
 

נולד בטריפולי.
מילדותו נודע כבעל זכרון מופלא. בגיל 7 התעוור אולם המשיך ללמוד בתלמוד תורה ובישיבה ובביתו חזר בעל פה על כל לימודיו.
לאחר שעלה לארץ ישראל התגורר בשכונת גאולה בירושלים. למרות ששותק בחצי גוף ורותק לכסא גלגלים, למד בשמחה, עודד ותמך באחרים והעניק בביתו מחסה לבחורים שלא נקלטו בישיבה.
בשנת ה'תש"ם השיב את נשמתו ליוצרה.

תמונת הצדיק באדיבות "מוסדות תיקון המידות"