חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי ישועה הלוי
תאריך הילולא: כ''ח ניסן מקום קבורה: פורטוגל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

ליסבון.

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' יצחק (בעל "פת לחם").
אשתו: דונה.
בניו: אברהם, חיים, יהודה, יצחק, משה ושלמה.
אחיו: אברהם, יהודה.
אחותו: מרים סוסאן.
מורו: ר' יוסף חג'ואל.

נולד בעיר טיטואן (מרוקו).
בגיל צעיר התייתם מאביו, למד תורה בשקידה עצומה והתעמק בספרי החיד"א [רבי חיים יוסף דוד אזולאי] ובתורת הנסתר. עבר להתגורר בגיברלטר ולפרנסתו עסק במסחר, כעבור זמן מה התיישב בליסבון (פורטוגל) ושדרי"ם [שלוחים דרבנן] שהגיעו לפורטוגל מארץ ישראל זכו להתקבל בביתו בכבוד רב.
על אף עסקיו המרובים ועושרו הרב שקד יומם ולילה על לימוד התורה וניצל את קשריו עם אנשי האצולה והשלטון לטובת קהילת היהודים. נודע כבקי בכל התנ"ך [תורה, נביאים, כתובים], תלמוד בבלי, שולחן ערוך, פוסקים, כתבי הרמב"ם והאר"י והתאונן על רבני זמנו ובמיוחד מחברי שו"ת ששוזרים את דבריהם בדברי הש"ס עד שאין זה פלפול אלא בלבול.
בשנת ה'תרס"ו השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• אוצר חיים (ק)
• ישא ה' (ק)
• לי לישועה (ק)