חברי MyTzadikהרשמה חינם!
fjrigjwwe9r3tbl_mysite_mytzadikAds:code
רבי מרדכי לייב וינקלר ממאד - רמ"ל
תאריך הילולא: י''ז תמוז מקום קבורה: הונגריה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' נפתלי.
מורו: ר' יצחק אהרן לנדסברג.
מתלמידיו: ר' מרדכי בריסק [מהר"ם].

נולד בשנת ה'תר"ד בכפר קטן במחוז נייטרא (הונגריה). למד בישיבה בטופולצ'אן ובגרוסוורדיין והוסמך לרבנות.
בשנת ה'תרכ"ט נשא לאישה את בתו של בעל אחוזה מבאנפי-הוניאד ונסמך על שולחן חותנו. נודע בענוותנותו ובטוב ליבו, לימד תורה ילדי עניים ובחורף חילק תה חם ליהודים בעלי דוכנים בשוק.
עבר להתגורר בגרוסוורדיין ופתח חנות לפרנסתו אולם בזמן קצר הפסיד את כל כספו ובהמלצת מורו החל לכהן כרב לקהילת מזוטגלד, לאחר שעבר לכהן כרב בעיירה ברעזווא עמד בראש הישיבה במקום ובשנת ה'תרנ"ב השיא את בתו לר' יוסף צבי דושינסקי [המהרי"ץ].
בשנת ה'תרנ"ט החל לכהן כרב בעיירה מאד. את רוב משכורתו חילק לנזקקים, לעיתים קרובות לא ישן כל הלילה ושקד על לימוד התורה, היה מופרש מענייני העולם הזה ואפילו צורת מטבע לא הכיר, התפרסם כאחד משלושת גדולי רבני הונגריה אשר כונו "גדולי הסגול" ואף על פי כן נהג לקום מפני תלמיד צעיר מופלג בתורה.
בתקופת מלחמת העולם הראשונה הרבה להתענות, ערך סיגופים והתפלל לשלום תלמידיו שיצאו לשדה הקרב ובשנת ה'תרצ"ב השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• ישב מצרף (ק)
• לבושי מרדכי: שו"ת (ק)
• שמע ישראל (ק)