חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי אברהם אליעזר הלוי
תאריך הילולא: י''א כסלו מקום קבורה: איטליה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:wa
טריאסטה: בית החיים ברחוב פאצ'ה 4 [יש לצלצל בפעמון בשער החיצוני]
שעות פתיחה -
בימים ראשון ושישי:
12:00 - 08:30
בימים שני - חמישי:
12:00 - 08:30
18:00 - 15:30
הכניסה לבית החיים
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
אביו: ר' צבי.
סבא: ר' נתנאל (מצד אביו).
מורו: ר' חיים יוסף דוד אזולאי [החיד"א].
מתלמידיו: ר' שמואל דוד לוצאטו [שד"ל].

לאחר שהוריו עלו מאיטליה לארץ ישראל נולד בירושלים (ישראל).
מילדותו שקד על לימוד התורה ולאחר הגיעו לגיל מצוות למד אצל החיד"א. נודע בחוכמתו ובקיאותו בתורה, ניכר במידותיו הנעלות והיה בקי בשפות איטלקית ועברית.
נבחר מטעם הקהילה בירושלים לצאת בשליחות לאיטליה ובשנת ה'תקס"א נבחר לכהן כרב הקהילה בעיר טריאסטה (איטליה).
פעל לקביעת תקנות שונות בענייני הדת, התנגד נמרצות לרפורמים ולשינויים במנהגי ישראל ונדד בין הקהילות השונות ברחבי איטליה על מנת לעודד את רבניהן למחות ולהילחם בתנועה הרפורמית ובמתבוללים.
נהג לחתום 'זעירא מאנשי ירושלים אחד הנולד בה ואחד המצפה לראותה'.
בשנת ה'תקנ"ה כתב את ספרו אודות מנהגי התפילה ולאחר פטירת מורו (החיד"א) בי"א אדר ה'תקס"ו נשא עליו הספד.
בשנת ה'תקפ"ו השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
•    מנהגי תפילה