חברי MyTzadikהרשמה חינם!
fjrigjwwe9r3tbl_mysite_mytzadikAds:code
רבי יוסף טאיטצק
תאריך הילולא: כ''א סיון מקום קבורה: יוון
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

סלוניקי.

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' שלמה.
אחיו: ר' יהודה.
מתלמידיו: ר' אליעזר אשכנזי, ר' יצחק אדרבי (בעל "דברי ריבות"), ר' משה אלשיך, ר' שמואל די מודינה [מהרשד"ם].

נולד בספרד ובילדותו עבר עם משפחתו לסלוניקי (יוון).
כל יום למד תורה בשקידה 18 שעות, נהג בפרישות ובטהרה, במשך 40 שנה ישן על גבי תיבה כשרגליו תלויות ורק ביום שבת ישן במיטה. כל לילה ערך תיקון חצות, עסק בלימוד הקבלה ונגלה אליו מלאך שגילה לו רזים.
כיהן כראש ישיבה בסלוניקי והסמיך מתלמידיו לרבנות.
מספריו:
• בן פורת: על קהלת
• לחם סתרים: על דניאל וחמש מגילות (ק)