חברי MyTzadikהרשמה חינם!
fjrigjwwe9r3tbl_mysite_mytzadikAds:code
אדמו"ר רבי יהודה לייב שניאורסאהן - המהרי"ל
תאריך הילולא: ג' חשון מקום קבורה: בלארוס
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

קאפוסט [קופוסט]

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: אדמו"ר רבי מנחם מענדל (בעל "הצמח צדק").
אמו: הרבנית חיה מושקא (בתו של אדמו"ר האמצעי).
בניו: אדמו"ר רבי שלמה זלמן, אדמו"ר רבי שלום דובער.
סבא: אדמו"ר האמצעי (מצד אביו).
סבתא: הרבנית דבורה לאה (מצד אביו).

בנו השני של אדמו"ר בעל "הצמח צדק" נולד בשנת ה'תקס"ח. אדמו"ר האמצעי (סבו) חיבב אותו מאוד, היה ממתין לו לאמירת חסידות, כינה אותו "הסטנדר שלי" ובאחת הפעמים נישען עליו במשך 18 שעות רצופות.
בי"ד חשוון ה'תקפ"ה נשא לאישה את בתו של ר' שלמה פריידעס משקלוב.
יחד עם שותף עסק במסחר סוסים ומרוב שהיה מופשט מכל הוויות העולם, באחת הפעמים שעשה חשבון של העסק והגיע לסיכום הכללי כתב: "לית אתר פנוי מיניה".
לאחר פטירת אביו, בשנת ה'תרכ"ו עבר להתגורר בעיר קאפוסט וכיהן כאדמו"ר במהלך חודשיים - אלול ותשרי אולם בשמחת תורה שנת ה'תרכ"ז חלה וכעבור ימים אחדים השיב את נשמתו ליוצרה.