חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
אדמו"ר רבי יהודה לייב שניאורסאהן מקאפוסט - המהרי"ל
תאריך הילולא: ג' חשון מקום קבורה: בלארוס
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:way
קאפוסט [קופוסט/קופיס]
(בסמוך ציון בנו-אדמו"ר רבי שלמה זלמן מקאפוסט, ר' מרדכי-אחיו של בעל "התניא").
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadi
אביו: אדמו"ר רבי מנחם מענדל (בעל "הצמח צדק").
אמו: הרבנית חיה מושקא [בתו של אדמו"ר האמצעי].
בניו: אדמו"ר רבי שלום דובער מרצ'יצא, אדמו"ר רבי שלמה זלמן מקאפוסט ואדמו"ר רבי שמריה נח מבוברויסק-קאפוסט.
סבא: אדמו"ר האמצעי (מצד אביו).
סבתא: הרבנית דבורה לאה (מצד אביו).

בנו השני של אדמו"ר בעל "הצמח צדק" נולד בשנת ה'תקס"ח.
אדמו"ר האמצעי (סבו) חיבב אותו מאוד, היה ממתין לו לאמירת חסידות, כינה אותו "הסטנדר שלי" ובאחת הפעמים נישען עליו במשך 18 שעות רצופות.
בי"ד חשוון ה'תקפ"ה נשא לאישה את בתו של ר' שלמה פריידעס משקלוב.
יחד עם שותף עסק במסחר סוסים ומרוב שהיה מופשט מכל הוויות העולם, באחת הפעמים שעשה חשבון של העסק והגיע לסיכום הכללי כתב: "לית אתר פנוי מיניה".
לאחר פטירת אביו בי"ג ניסן ה'תרכ"ו עבר להתגורר בעיר קאפוסט (בלארוס) וכיהן כאדמו"ר במהלך חודשיים – אלול ותשרי.
בשמחת תורה שנת ה'תרכ"ז חלה וכעבור ימים אחדים השיב את נשמתו ליוצרה.