חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
fjrigjwwe9r3tbl_mysite_mytzadikAds:code
אדמו"ר רבי מאיר יחיאל הלוי האלשטוק מאוסטרובצה
תאריך הילולא: י''ט אדר מקום קבורה: פולין
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes
אוסטרובצה [אוסטרובייץ שוויינטוקז'יסקי].
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' אברהם יצחק.
אשתו: הרבנית רחל מרים.
בנו (היחיד): אדמו"ר רבי יחזקאל.
מורו: ר' אלימלך מגרודז'יסק.

מילדותו נודע כעילוי וכבר בגיל 10 החל לחדש חידושי תורה. בגיל 17 התחתן, התגורר בוורקי ושקד על לימוד התורה. בגיל 28 החל לכהן בהמלצת מורו, כרב העיר סקרנוביץ.
במשך 40 שנה נהג לצום משבת לשבת ורק בלילות אכל מעט עד שבשנותיו האחרונות לא היה מסוגל כלל לאכול והרופאים לא הבינו כיצד הוא חי.
בשנת ה'תרמ"ט החל לכהן כאב"ד [אב בית דין] ורב העיר אוסטרובצה (פולין). לאחר פטירת מורו (ר' אלימלך מגרודז'יסק) בשנת ה'תרנ"ב מונה במקומו לאדמו"ר הראשון מאוסטרובצה. תמיד היה בשמחה, אהב כל יהודי, אסף כספים עבור עניי ארץ ישראל, חי בפרישות מענייני העולם וכונה 'הגאון מאוסטרובצה'.
בשנת ה'תרפ"ח השיב את נשמתו ליוצרה.

תמונת הציון באדיבות K. Bielawski