חברי MyTzadikהרשמה חינם!
רבי חיים פרידלנדר
תאריך הילולא: ט' אייר מקום קבורה: הונגריה
דרכי גישה

בית החיים בליסקא

אביו: ר' משה מקלינוורדין.
בניו: ר' יהודה ור' צבי הירש.
אחיו: ר' דוד.
סבא: ר' יהודה ליבוש (מצד אמו).

נשא לאישה את בתו של ר' צבי הירש מליסקא ומילא את מקומו כאב"ד בליסקא (הונגריה).
בשנת ה'תרס"ד השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• טל חיים (ק)
• טל חיים וברכה: על הש"ס