חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי דב בעריש ווידנפלד - הגאון מטשבין
תאריך הילולא: י' חשון מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

ירושלים: הר המנוחות

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' יעקב.
אמו: מרת רחל.
סבא: ר' אליעזר (מצד אביו), ר' שבתאי רפופורט (מצד אמו).

נולד בה' שבט ה'תרמ"א בעיירה הרימלוב.
מילדותו ניכר בכשרונות ובזכרון מופלא, למד בשקידה ובגיל 7 החל למסור דרשה בבית הכנסת כל שבת. בהגיעו לגיל 13 נפטר אביו ובשנת ה'תר"ס התחתן ועבר להתגורר בטשעבין. כנדוניה קיבל מכרות פחם, התפרנס ממסחר ולמד 18 שעות ביממה, בשנת ה'תרע"ח החל לכהן כמורה צדק ובשנת ה'תרפ"ד מונה לרב הראשי וראב"ד בעיר טשעבין.
הקפיד וטבל רבות במקוה טהרה, התפלל בדביקות, דאג לכל אנשי הקהילה ופיזר כסף רב לצדקה, ייסד ישיבה על שם אביו ונודע בצניעותו ובגאונתו בכל חלקי התורה.
בשנת ה'ת"ש הוגלה למחנה עבודה בסיביר, אולם המשיך ללמוד בכל זמן פנוי וכתב חידושי תורה על פיסות נייר.
בשנת ה'תש"ב עבר לבוכארה ובשנת ה'תש"ו עלה לארץ ישראל. מונה לר"מ בישיבת 'חיי עולם' וייסד את ישיבת טשעבין בירושלים.
בערב שבת קודש ה'תשכ"ו ביקש לשתות, לאחר שברך ושתה החל לומר את פסוקי 'נשמת כל חי...' והשיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• דובב מישרים