חברי MyTzadikהרשמה חינם!
רבי חיים אברהם ישראל
תאריך הילולא: ז' סיון מקום קבורה: איטליה
דרכי גישה

אנקונה

אביו: ר' משה (בעל "משאת משה").
בניו: ר' משה ור' רפאל יהודה.

נולד בשנת ה'תס"ח בירושלים (ישראל) ובגיל 10 עבר עם משפחתו להתגורר ברודוס (יוון) לאחר שאביו מונה לרב הראשי לקהילה.
בשנת ה'תצ"ג נשא אישה ובשנת ה'תק"ב נסע לטורקיה להדפיס את הספר "משאת משה" של אביו.
נו
דע כגאון, התנהג בחסידות והתפרסם גם בין הגויים.
בשנת ה'תק"ד כיהן כרב בקנדיה ובשנת ה'תקי"ב יצא לארצות אירופה כשליח לאיסוף כספים עבור יהודי ארץ ישראל.
בשנת ה'תקי"ח כיהן כרב בעיר אלכסנדריה (מצרים) ובשנת ה'תקכ"ו עבר להתגורר בליוורנו (איטליה). בשנת ה'תקל"ד החל לכהן כרב בעיר אנקונה (איטליה) וארח בביתו את החיד"א.
באחת השנים בהן הייתה עצירת גשמים חיבר תפילה לירידת גשמים, מייד לאחר שהתפלל הופסקה הבצורת והחלו לרדת גשמים ומאז כונה ע"י הגויים 'רבינו דל אקווה' [הרב של המים].
ביום טוב שני של חג השבועות שנת ה'תקמ"ה השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• אמרות טהורות (ק)
• בית אברהם: חידושים על טור חושן משפט (ק)