חברי MyTzadikהרשמה חינם!
fjrigjwwe9r3tbl_mysite_mytzadikAds:code
רבי שמואל מפלייזו
תאריך הילולא: לא ידוע מקום קבורה: צרפת
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' שלמה.
מורו: ר' יהודה מפאריז.
מתלמידיו: מהר"ם מרוטנבורג.

מבעלי התוספות, נולד בעיר פלייזו (צרפת) ומכונה 'סר מורל'.
נמנה על ארבעת החכמים שהוזמנו ע"י מלך צרפת לויכוח שלאחריו נגזר על שריפת התלמוד.
כתב את פירושיו למסכתות אחדות למרות שלא היו לפניו ספרי תלמוד.